Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
22Nov2013

Pomoć trudnicama, mladim majkama Romkinjama i njihovoj deci

Institucije u Srbiji ne pridaju dovoljan značaj ranom razvoju dece. Sveobuhvatni programi pomoći trudnicama i mladim majkama ne postoje a nedostatak ovakvih usluga posebno pogađa romsku decu koja su izložena višestrukoj diskriminaciji i teškim uslovima života. Zato su Građanske inicijative u okviru projekta „Osnaživanje Romkinja za podršku ranom razvoju dece“ pokrenule razvijanje modela koji će u toku dve godine osnažiti 90 mladih majki iz Subotice, Kruševca i Beograda da budu dobra podrška svojoj deci. U okviru tog projekta u prostorijama opštine Zvezdara u Bulevaru Kralja Aleksandra 77, na I spratu, u maloj sali će 25. novembar 2013. godine od 12:00 do 14:00 Dečji centar “Mali pric” predstaviće rezultate svog istraživanja.

Kako bi unapredili brigu o ranom razvoju dece u Beogradu, Dečiji centar „Mali princ“ je sproveo istraživanje na terenu i napravio predlog praktične politike sa predlozima i merama za napredak u ovoj oblasti.

Zvezdara je jedna od od beogradskih opština koja spada u gušće naseljene zone i u kojoj živi oko 2500 Roma i Romkinja. Jedno od najvećih romskih naselja je Orlovsko naselje sa oko 1000 stanovnika čiji se broj stalno uvećava zbog dela Roma koje je Uprava grada Beograda prisilno raselila.

Istraživanje koje je Dečiji centar „Mali princ“ spoveo na terenu pokazuje da 60% žena ima završenu osnovnu i srednju školu, 100% je nezaposleno dok 76% njih prima socijalnu pomoć. 67% žena stupa u brak izmedju 15 – 17 godina dok u istom periodu života 48% njih ima prvi porođaj. Međutim 44% žena ne koristi konsultacije medicinskog osoblja kao glavni izvor informacija u vezi sa trudnoćom i brigom o novorođenčetu što ukazuje na nedovoljno poverenje u medicinsko osoblje, kao i neprijatnost pri komunikaciji i dobijanju informacija od istih. Istraživanje je takođe pokazalo da 84% žena odlazi na kontrole ginekologa tek po savetu lekara dok se 40% njih nikad ne štiti od neželjene trudnoće.

Nedeljne radionice Dečijeg centra „Mali princ“ u kojima mlade majke i trudnice učestvuju, ipak daju rezultate. Zahvaljujući predavanjima, međusobnom druženju i podršci kao i razgovorima sa stručnjacima, učesnice su postale informisanije i osnaženije da budu dobra podrška svojoj deci.

Pilot projekat „Osnaživanje Romkinja za podršku ranom razvoju dece“ sprovode Građanske inicijative, Edukativni centar Roma iz Subotice, udruženje „Romani cikna“ iz Kruševca i Dečiji centar „Mali princ“ iz Beograda. Projekat podržava Bernard van Lir fondacija iz Holandije i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa „Borba protiv diskriminacije i unapređenja položaja osetljivih kategorija stanovništva“.

Za više informacija možete kontaktirati: Jelenu Ožegović.

(Građanske inicijative)

Foto: OSCE/Zorica Mrsevic