Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
20Nov2013

Nova stambena rešenja za Rome

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i CAHROM grupa Saveta Evrope, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji su od 18-20. novembra organizovali posetu CAHROM grupe eksperata na temu (nova) stambena rešenja (stambeni krediti, sigurnost poseda) i alternativne mere  (prisilnih) proterivanja Roma.

Prva tematska diskusija odnosila se na uslove koje Romi treba da ispune da bi ostvarili svoje pravo na stanovanje i (nova) stambena rešenja (stambeni krediti, sigurnost poseda) kao i alternativa neformalnim naseljima i (prisilnim) proterivanjem  Roma. O ovoj temi govorile su Svetlana Ristić  iz Ministarstva građevinarstva i urbanizma koja je predstavila aktivnosti Vlade Srbije za stvaranje uslova za Rome da ostvare svoja prava na stanovanje potom je govorila Ines Cedron iz Fondacije Sekretarija Roma o stanovanju i stambenim rešenjima za Rome kao alternativi neformalnim naseljima u Španiji o primerima u Malagi i Madridu. Nakon toga je Viktoria Berrocal, iz Tima za podršku Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara za pitanja Roma,  Savet Evrope, govorila o politici stanovanja Roma u Malagi u Španiji. Michael Guet je govorio o pristupu Grčke prema politici stanovanja Roma.

Druga tematska diskusija odnosila se na to kako postupati u procesu legalizacije neformalnih romskih naselja i garantovati sigurnost poseda. Pomoćnica ministra građevinarstva i urbanizma Aleksandra Damnjanović je predstavila Zakon o legalizaciji objekata koji je nedavno usvojen, a potom je Monika Matyasova iz Slovačke govorila o nacrtu Zakona o izgradnji Vlade Slovačke koji za cilj ima rešavanje problema stanova izgrađenih bez poštovanja određenih građevinskih propisa ili stanova izgrađenih na tuđem zemljištu bez odgovarajućeg vlasništva nad zemljom. Učesnicima sastanka zatim se obratila Milena Delević koja je govorila o načinu života kao etos prostorne fizionomije formiranja neformalnih romskih naselja, a potom Maja Tomić iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda koja je govorila o obrazovanju u neformalnim romskim naseljima.

Na sastanku su učestovali predstavnici institucija, predstavnici Ambasade Grčke u Srbiji međunarodnih organizacija i brojnih NVO iz Srbije.

Drugog dana posete 19. novmebra 2013. godine organizovana je terenska poseta romskim naseljima u Beogradu u koju su išli eksperti iz Slovačke i Španije, predstavnici Saveta Evrope, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dragoljub Acković, rukovodilac Grupe za unapređivanje položaja Roma i pomoć migrantima Bajram Saitović i Aleksandra Mihajlović  Novikova savetnica u Grupi za unapređivanje položaja Roma i stažistkinja Fatima Kamberović. Poseta je organizovana u romskim naseljima Makiš, Kijevo i Jabučki rit gde se razgovaralo sa predstavnicima naselja, a nakon toga posetili su i romsku porodicu koja je dobila socijalni stan  u naselju dr Ivan Ribar.

U popodnevnim satima održan je sastanak sa međunarodnim partnerima koji se bave pitanjima stanovanja Roma gde su razmenjena mišljenja o posetama romskim naseljima.

Trećeg dana posete 20.11.2013. godine  sastali su se eksperti iz inostranstva, predstavnici Saveta Evrope, grčke ambasade, Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Grada Beograda  i Kancelarije za ljudska i manjinska prava i  doneti su sledeći zaključci:

1. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma će u implementaciji Zakona o legalizacija objekata poslati preporuke lokalnim samoupravama u vezi za implementacijom Zakona o legalizaciji objekata  jer je cilj efikasnija primena istog u praksi.

2. Razmatranje mogućnosti Lex specijalisa na temu koordinacije između republičkih organa i jedinica lokalne samouprave.

3. Neophodno je da u svim koracima rešavanja stambenog pitanja Roma vodi računa o očuvanju kulturnog identiteta i da se omogući uključivanje Romima u sve projekte koji se bave ovom problematikom

izvor: ljudskaprava.gov.rs