Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
24Nov2013

Posete nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava posetiće sve nacionalne savete nacionalnih manjina i Savez jevrejskih opština, a okvirnim planom poseta predviđeno je da se sve posete realizuju do kraja 2013. godine.

Planirane posete treba da omoguće sagledavanje stanja u funkcionisanju nacionalnih saveta nacionalnih manjina i definisanje problema i otvorenih pitanja sa kojima se nacionalni saveti u svom radu susreću.

Imajući u vidu da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava u proteklom periodu u saradnji sa Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina  u Republici Srbiji organizovala konferenciju „Unapređenje saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina“ i tri radna sastanka iz oblasti prosvete, kulture i informisanja, realizacija poseta nacionalnim savetima trebalo bi da doprinese većem uključivanju nadležnih državnih institucija i organa u nalaženju rešenja za brže rešavanje aktuelnih problema u cilju poboljšavanja položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i većem stepenu njihove integrisanosti u društvu.

izvor: ljudskaprava.gov.rs

Okvirni plan posete mozete pogledati ovde.