09Oct2014

Prekomerna, nedozvoljena obrada ličnih podataka korisnika državne pomoći

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u opštini Obrenovac. Povod za pokretanje postupka je objavljivanje preko pet hiljada rešenja u okviru "Spiska pravosnažnih rešenja o dodeli državne pomoći koja su izdata u periodu od 27. jula do 16. septembra".

U okviru spomenutog spiska pored podataka čije objavljivanje je potrebno radi ostvarivanja transparentnosti procesa dodele državne pomoći (broj rešenja, pravosnažnost, iznos dodeljene pomoći itd.) dostupan je, bez osnova i jasne svrhe, i niz podataka o ličnosti korisnika pomoći (ime, prezime, kućna adresa, datum rođenja, JMBG).

U okviru postupka nadzora Poverenik će tražiti izjašnjenje od opštine Obrenovac o relevantnim činjenicama pre svega o pravnom osnovu i svrsi objavljivanja podataka, ali i polazeći od toga da transparentnost procesa dodele državne pomoći, čak i bez izričitog osnova, podrazumeva objavljivanje nekih ličnih podataka, npr. imena i prezimena i mesta stanovanja sasvim je očigledno da je nepotrebno, nesrazmerno svrsi a samim tim i nedozvoljeno objavljivanje većine ličnih podataka, pogotovo JMBG. Poseban apsurd s tim u vezi predstavlja objavljivanje JMBG građana koji pomoć nisu ni dobili, čiji su zahtevi odbijeni.

Poverenik ocenjuje da ovakvo postupanje nije posledica nikakve zle namere već samo potvrda činjenice na koju on odavno ukazuje. Reč je o evidentnom, zabrinjavajućem nepoznavanju čak i elementarnih standarda zaštite podataka o ličnosti, posebno zabrinjavajućem kada su u pitanju nosioci vlasti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti