Projekat: Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT
15Oct2014

Parada ponosa i LGBT populacija

Centar za kvir studije sproveo je početkom 2014. godine četvoromesečno istraživanje „Parada ponosa i LGBT populacija“, ispitujući stavove pripadnika/ca LGBT populacije o Paradi ponosa.

Namera je bila da se istraživanjem dobije jasniju sliku o tome koje su glavne tendencije u stavovima pripadika/ca LGBT populacije u vezi sa Paradom ponosa kao oblikom političke borbe za prava LGBT populacije, ali i drugim pitanjima vezanim za aktivizam i svakodnevni život ove populacije u Srbiji. Krajnji cilj projekta jeste postizanje elementarnog konsenzusa LGBT aktivista i aktivistkinja u pogledu mogućnosti i alternativa organizovanja Parade ponosa; približavanje različitih politika LGBT organizacija civilnog sektora u vezi sa organizovanjem Parade ponosa.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovde.

Medija centar