Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
27Nov2013

15 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope

U Strazburu je 25. novembra 2013. godine obeleženo 15 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Okvirna konvencija je prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina, a SR Jugoslavija joj je pristupila 11. maja 2001. godine.
Povodom obeležavanja 15. godišnjice stupanja na snagu Okvirne konvencije, Savet Evrope je organizovao okrugli sto u kome su učestvovali predstavnici svih država članica, a u ime Srbije predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Na okruglom stolu su razmotreni najnoviji trendovi u vezi sa zaštitom nacionalnih manjina i predstavljen način rada Savetodavnog komiteta i Sekretarijata Okvirne konvencije, dok su predstavnici država članica upoznati sa posebnim karakteristikama 4. ciklusa monitoringa nad sprovođenjem Okvirne konvencije koji je u toku.
Skup su pozdravili Marija Očoa Lido iz Direktorata za ljudska prava i antidiskriminaciju Saveta Evrope, Atanasija Spiliopulo Akermark, predsednica Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije, kao i bivši predsednici Savetodavnog komiteta Asbjorn Eide, Rajner Hofman i Alan Filips. Rad je bio podeljen na tri panela na kojima se diskutovalo o perspektivama zaštite manjina iz ugla predstavnika manjinskih i nevladinih organizacija, o radu sa partnerskim međunarodnim organizacijama i o izabranim trenutno aktuelnim pitanjima.
Izvor: ljudskaprava.gov.