Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
26Nov2013

Nastavljene posete Nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava posetili su 25. novembra predstavnike nacionalnih saveta Rusina, Ukrajinaca, Egipćana i Nemaca. Opšta ocena predstavnika svih nacionalnih saveta bila je da Kancelarija svojom angažovanošću doprinosi afirmaciji i promovisanju ljudskih i manjinskih prava, te da svojim aktivnostima nastoji da se uključi u rešavanje aktuelnih pitanja.
U razgovoru sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Ruskom Krsturu, Slavko Rac, predsednik Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine i saradnici govorili su o planovima za osnivanje nove radio stanice Radio Ruten i jačanja predškolskog obrazovanja na maternjem jeziku.  
Predsednik Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine Jozo Sapun sa saradnicima primio je u Kuli predstavnike Kancelarije za ljudska i manjinska prava i informisao o prioritetima saveta među kojima su organizovanje predškolskog obrazovanja na ukrajinskom jeziku i nastojanja Saveta da uz pomoć pokrajinskih organa formira zavod za kulturu Ukrajinaca. Na sastanku je bilo reči i o ispunjavanju obaveza Republike Srbije u primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u pogledu ukrajinskog jezika. Ukazano je da nema zakonskih uslova da taj jezik bude u službenoj upotrebi ni u jednoj jedinici lokalne samouprave.
U Novom Sadu organizovan je sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine koje je predvodio predsednik Agim Ajra koji je rekao da se pripadnici Egipćana, u prvom redu, suočavaju sa problemom  sporog rešavanja statusa tzv. „pravno nevidljivih“ lica raseljenih sa Kosova i Metohije, kojima zbog neposedovanja ličnih dokumenata nisu dostupne prvenstveno zdravstvene, socijalne i obrazovne institucije. 
Predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine Miodrag  de Deo Mihailović i predsednik Izvršnog odbora Andreas Birgermajer, istakli su da je u ovom sazivu mnogo urađeno na planu afirmacije kulture nemačke nacionalne manjine u našoj zemlji. Nacionalni savet planira da jača veze sa nacionalnim udruženjima i na taj način udruženim snagama doprinesu očuvanju i negovanju svoje kulture. U oblasti informisanja, u planu je emitovanje programa na nemačkom jeziku na TV kanalu 9. Nacionalni savet će se, imajući u vidu starosnu strukturu pripadnika nacionalne manjine, angažovati na uvođenju nemačkog jezika u obrazovno vaspitni rad u predškolskim ustanovama, a  smatraju da i izučavanje nemačkog jezika kao stranog jezika u osnovnim i srednjim školama doprinosi upoznavanju sa kulturom ove nacionalne manjine. 
ljudskaprava.gov.rs