Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
02Dec2013

Nulta tolerancija prema nasilju nad ženama zahteva angažman svih nas

Sprečavanje i zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja traži uključivanje i žena i muškaraca - celokupne društvene zajednice rekle su predstavnice Romske ženske mreže Banata koje su 2. decembra gostovale na lokalnom radiju NB u emisiji" Tema dana". One su upoznala slušaoce i slušateljke sa nedavnom ratifikacijom  Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i pozvale  javnost da podrži akciju u okviru 16 dana aktivizma" Potpisujem primenu Konvencije" koja će biti održana 09.12.2013.godine u 12 časova na Trgu u Novom Bečeju.

Tokom gostovanja, predstavnice Romske ženske mreže naglasile su da nulta tolerancija prema nasilju nad ženama zahteva angažman svih nas.