Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
02Dec2013

OEBS pozdravio izmene i dopune zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Zaštita nacionalnih prava čvrsto je povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti zemlje, izjavio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković u Vršcu na početku javne rasprave o Nacrtu zakona o  izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Pozdravljajući predstavnike Nacionalnih saveta, kao i šefa misije  OEBS-a u Srbiji Petera Burkharda, Selaković je podsetio da prema  poslednjem popisu u Srbiji, ne računajući KiM, živi oko 13 odsto  pripadnika nacionalnih manjina, sa više od 30 različitih  nacionalnih identiteta. Država mora da ima mehanizme zaštite manjina od zloupotrebe većine, poručio je ministar  pravde.
„Srbija kao demokratska i multietnička država duboko poštuje svoju  multikulturalnost i to smatra prednošću svoga razvoja“, rekao je  Selaković. Ta raznolikost je veliko kulturno bogatstvo za državu, ali samo ako  ona ima pravu politiku integracije, odnosno ako dobro upravlja  integracionim procesom koji će sprečiti konflikte i doprineti  izgradnji društva ravnopravnosti, rekao je ministar pravde. On je dodao da je u našoj zemlji neophodno uspostaviti ravnotežu  između „stepena odvojenosti potrebnog za slobodno izražavanje  specifičnosti nacionalne manjine i sa druge strane veze između  različitih zajednica sa društvom u celini“. Selaković je naglasio da država mora da omogući integraciju  nacionalnih manjina u društvo, a od pripadnika manjinske zajednice  „može da zahteva preuzimanje svog dela odgovornosti ako im se pruže  jednake šanse“.
Ministar je napomenuo da su predstojeće izmene i dopune zakona  jedna vrsta korekcije Zakona donetog 2009. godine koji je u primeni  pokazao određene manjkavosti, tešku sprovodljivost u pojedinim  delovima, kao i druge nedostatke. Selaković je zahvalio predstavnicima OEBS-a, Saveta Evrope, i  Kancelariji vlade Srbije za ljudska i manjinska prava na učešću u  radu na tom aktu, a posebno Nacionalnim savetima nacionalnih  manjina za njihov nemerljiv doprinos u tom poslu.
Šef misije OEBS-a u Srbiji Burkhard je rekao da su Saveti  nacionalnih manjina u Srbiji postigli veliki napredak u proteklom  periodu istovremeno napominjući da je bilo neophodno izvesno  poboljšanje tog zakona. Predstojeće izmene su prvi korak, rekao je Burkhard i dodao da se  očekuje uskoro i odluka Ustavnog suda Srbije kojom će biti  razjašnjena neka pitanja u vezi sa tim zakonom. „Nadamo se da će posle te odluke Ustavnog suda biti nastavljen  proces za izmenu i dopunu Zakona o Nacionalnim savetima“ rekao je  Burhkhard.
Cilj nacrta je da dosledno i jasno sprovede koncepciju Nacionalnih  saveta kao instrumenta kulturne autonomije nacionalnih manjina.
Predviđeno je, takođe, da između ostalog vrhovni organ za  sprovođenje neposrednih izbora za Nacionalni savet postane  Republička izborna komisija, dok bi za izbore putem elektorskih  skupština bio nadležan Odbor od tri člana koji bi imenovao  predsednik RIK-a.
Izvor: minoritynews.rs