Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
02Dec2013

Sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma jedno od glavnih postignuća rada Kancelarije za ljudska prava

Usvajanje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije jedno je od najvećih postignuća Kancelarije za ljudska i manjinska prava, izjavila je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za  ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije na radnom doručku sa sa urednicima/cama i novinarima/kama 11 medijskih kuća organizovanog 6. decembra. Paunović je rekla da je u prethodnom periodu Kancelarija mnogo radila na sprovođenju Strategije za unapređenje položaja  Roma, u okviru kojeg su razvijeni unapređeni modeli rešavanja  problema raseljenih romskih porodica.
Ona  je predstavila ekonomske i socijalne mere koje su deo paketa  rešavanja problema stanovanja i podrške romskoj populaciji gde je  program seoskih domaćinstava jedna od mera u tom procesu. Podrška  rešavanju problema stanovanja i integracije romske manjine  podrazumeva i prethodno rešavanje problema regulisanja boravišta. Uz  podršku misije OEBS-a u Srbiji Kancelarija sprovodi i projekat  obuke romskih koordinatora, pedagoških asistenata i zdravstvenih  medijatora kako bi i oni bili snažnija institucionalna podrška  romskoj populaciji.
Zahvaljujuću angažmanu Kancelarije održavaju se redovni sastanci sa  predstavnicima nacionalnih saveta čiji su predstavnici sada  direktno uključeni u radnu grupu Ministarstva pravde i državne  uprave, povodom izmena zakona koji regliše izbor nacionalnih  saveta. Uloga Kancelarije je regulisanje transfera sredstava ka  nacionalnim savetima koji su deo budžeta Kancelarije.
Radni doručak sa predstavnicima „sedme sile“ organizovan je u  okviru projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ koji  finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 programa. Cilj projekta  je podizanje institucionalnih kapaciteta Kancelarije za ljudska i  manjinska prava i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kako bi se  unapredila institucionalna podrška žrtvama diskriminacije ali i  svest javnosti o borbi protiv diskriminatornog ponašanja u  različitim oblastima društvenog života.
Izvor: ljudskaprava.gov.rs