Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
22Dec2014

Predstavljanje rezultata istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece na nacionalnom i na nivou romskih naselja

Republički zavod za statistiku i UNICEF su u periodu od 1. februara do 30. aprila 2014. godine sproveli dva istraživanja na teritoriji Srbije - na nacionalnom nivou i na nivou romskih naselja. Stopa odgovora domaćinstava za oba istraživanja bila je preko 90 odsto, što prikupljene podatke čini relevantnim i pouzdanim. Prvi rezultati istraživanja su predstavljeni u julu 2014. godine, a sada će biti predstavljeni i konačni sveobuhvatni nalazi.

Konačan izveštaj sadrži sve standardne indikatore za oba istraživanja, dok njihova disagregacija omogućava uvidu specifičnosti položaja domaćinstava, žena i dece u zavisnosti od toga u kom regionu ili tipu naselja žive, koji im je nivo obrazovanja ili socio-ekonomski položaj. Takođe, izveštaj sadrži nalaze koji su po prvi put prikupljani u okviru MICS istraživanja, a odnose se na:


- korisnike novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka,
- stavove prema deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,
- podršku roditelja ranom razvoju dece,
- predškolsko obrazovanje,
- imunizaciju u skladu sa nacionalnim kalendarom imunizacije,
- specifične usluge zdravstvene zaštite žena u toku trudnoće i posle porođaja,
- dečiji rad, itd. 

Govore:

  • Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji
  • dr Vesna Rakonjac, članica Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije
  • prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku 

O MICS istraživanju


Istraživanje višestrukih pokazatelja (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS) je međunarodni istraživački program koji je UNICEF razvio u saradnji sa drugim agencijama Ujedinjenih nacija, i koji se sprovodi svakih pet godina u više od 100 zemalja sveta da bi se obezbedila međunarodna uporedivost, kontinuitet istraživanja i vremenska serija podataka. MICS istraživanjem se prikupljaju podaci o zdravlju dece, razvoju, obrazovanju, zaštiti i opštem blagostanju, kao i o reproduktivnom zdravlju žena. Podaci prikupljeni MICS 5 istraživanjem čine deo priprema za konačni izveštaj Generalnog sekretara UN o Milenijumskim razvojnim ciljevima u 2015.

Rezime istraživanja je dostupan ovde.

Prezentacija rezultata istraživanja je dostupna ovde

Medija centar