Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
10Dec2013

I pored izvesnih pomaka, Romi i dalje u teškom položaju

Zaštitnik građana Saša Janković uručio je danas predsedniku parlamenta  Nebojši Stefanoviću izveštaj koji prati sprovođenje Strategije za unapređenje  položaja Roma i tom prilikom poručio da je položaj ove populacije još uvek  težak i da je potrebno raditi na unapređenju njihovog ekonomskog položaja i  zapošljavanju.
Janković je ocenio da ima pomaka kada je reč o položaju Roma u odnosu  na period 2009. godine, u vreme kada je doneta Strategija, i u prilog tome  naveo da su Romi dobili mogućnost da koriste zdravstveno osiguranje, da  budu uključeni u sistem obrazovanja, ali da je Srbija daleko od toga, da je  ispunila svrhu donošenja Strategije. On je ukazao da je najmanje napretka  upravo u zapošljavanju romske populacije i istakao da je moguće mnogo  uraditi bez angažovanih dodatnih sredstava.
Predsednik parlamenta Nebojša Stefanović, takođe je ukazao da je položaj  Roma danas težak, pre svega romske dece, i da je važno da se radi na  rešavanju problema prosjačenja romske dece, kao i da je moguće da u toj  oblasti dođe do izmene zakona. On je istakao da se prema toj deci treba  odnositi kao prema žrtvama, a ne kao prekršiocima zakona.
Predsednik Odbora za ljudska prava parlamenta Meho Omerović, rekao je  da su Romi najugroženija kategorija stanovništva, a da je izveštaj Zaštitnika  građana rendgenski snimak stanja i da sadrži konkretne preporuke koje je  potrebno sprovesti.
Izveštaj Ombudsmana o sprovođenju strategije za unapređenje položaja  Roma sa preporukama možete preuzeti ovde
izvor: ombudsman.rs