Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
06Dec2013

Predstavljeni rezultati projekta „Kako sprovoditi situaciona testiranja“

.
Praxis je u saradnji sa  nevladinom organizacijom Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva iz Republike Češke, organizovao konferenciju za medije i okrugli sto „Kako  sprovoditi situaciona testiranja” povodom završetka istoimenog projekta koji je  finansiran iz programa Tranzicija Ministarstva spoljnih poslova Republike  Češke.
Na konferenciji za novinare i okruglom stolu su predstavljena iskustva  Praxisa u oblasti sprovođenja situacionih testiranja. Tokom trajanja projekta  sprovedeno je pet situacionih testiranja, a u tri slučaja su prikupljeni dokazi o  diskriminaciji Roma. Rezultati testiranja ukazuju na to da su Romi  diskriminisani prilikom pokušaja da iznajme stan, zaposle se i otvore račun u  banci i u tom smislu ilustruju razmere diskriminacije koja prema Romima  postoji u našem društvu. Kako diskriminacija nad Romima ne bi ostala bez  pravnih posledica, u slučajevima u kojima su prikupljeni dokazi o  diskriminaciji Roma, Praxis je pokrenuo odgovarajuće postupke za zaštitu od  diskriminacije. 
Predstavnici partnerske organizacije i Ombudsmana Republike Češke  govorili su o svojim iskustvima sa posebnim osvrtom na vremenska  ograničenja situacionih testiranja diskriminacije, psihološki aspekt testiranja i  finansiranje pratećih strateških parnica. Pored toga, predstavnica Poverenika  za zaštitu ravnopravnosti dala je pregled slučajeva iz prakse ovog organa u  kojima je situaciono testiranje korišćeno u svrhu dokazivanja diskriminacije u  Srbiji. 
Uprkos razlikama u sistemu sprovođenja testiranja diskriminacije, koje se  ogledaju u obavezi prijave situacionog testiranja i zabrane audio i video  snimanja u Srbiji, te nepostojanju obaveze prijave testiranja u Češkoj i  slobode audio i video snimanja testiranja, učesnici okruglog stola su se  saglasili da je situaciono testiranje izuzetno korisno dokazno sredstvo i da ga  je potrebno češće primenjivati u slučajevima diskriminacije. Pored toga,  prisutni su diskutovali i o specifičnostima sprovođenja situacionih testiranja,  praćenju preporuka nezavisnih tela koja su nadležna za primenu  antidiskriminacionih propisa, te o uspostavljanju prakse sudova u Srbiji u  oblasti diskriminacije i u slučajevima korišćenja situacionog testiranja kao  dokaznog sredstva. 
Na okruglom stolu predstavljen je i priručnik „Strateška parnica u službi  ljudskih prava“, koji je izradila Poradna pro občanství/Občanská a lidská  práva.
Priručnik „Strateška parnica u službi ljudskih prava“
izvor: praxis.org.rs