Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
10Mar2015

Drugi koordinacioni sastanak projekata koji su namenjeni inkluziji Roma


Drugi koordinacioni sastanak projekata koji su namenjeni inkluziji Roma, održaće se u utorak 10.marta 2015.godine u Palati Srbija sa početkom u 10h. Sastanak će voditi Suzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Mehanizam Koordinacionih sastanaka je partnerski uspostavljen od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za evropske integracije i Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva. Cilj inicijative je da redovnom razmenom informacija o realizovanim i planiranim aktivnostima, svi relevantni korisnici projekata, donatori i timovi za implementaciju projekata doprinesu efikasnoj i delotvornijoj upotrebi budžetskih i donatorskih sredstava čime bi se dala značajna podrška procesu unapređenja položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Na drugom sastanku fokus će biti na do sada ostvarenim rezultatima projekata, uspostavljenim mehanizmima uz pomoć projektnih aktivnosti, implementiranih istraživanja, uspostavljenih procedura i slično.

ljudskaprava.gov.rs