Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
07Mar2015

Važna uloga mobilnih timova u inkluziji Roma 


Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović izjavila je 5. marta da su mobilni timovi za inkluziju Roma ključni resurs i značajan mehanizam u inkluziji Roma, pri čemu je zahvaljujući njima mnogim pripadnicima te zajednice život promenjen nabolje.

Paunović je na otvaranju konferencije „Mobilni timovi za inkluziju Roma – postignuća, razvoj i perspektive“ istakla da se pozitivni rezultati ogledaju u tome što su pomenuti timovi doprineli tome da prava, usluge i informacije budu dostupnije pripadnicima romske nacionalne manjine. Ona je ukazala na to da su mobilni timovi za inkluziju Roma već prisutni na terenu, kao i da postižu određene rezultate za koje svi veruju da će do kraja godine biti još bolji.

Pomenuti projekat sprovodi se dve godine, a pre tačno godinu dana potpisani su sporazumi sa lokalnim samoupravama, čime je započeta aktivnost u vezi sa konstituisanjem prvih mobilnih timova na lokalnom nivou, podsetila je Paunović. Ona je objasnila da trenutno 20 mobilnih timova za inkluziju Roma radi u 20 lokalnih zajednica, uz napomenu da taj dobar primer može biti prosleđen i na druge lokalne samouprave.

Šef prvog Sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose ocenila je da projekat predstavlja odlično partnerstvo, kao i da su mobilni timovi postali priznati činioci u inkluziji Roma.

Ambasador Misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard istakao je da su mobilni timovi uticali na to da se mnogima promeni život nabolje pružajući im pomoć na terenu. Burkhard je poručio da su ti timovi bitan mehanizam za inkluziju Roma, i dodao da takav model treba prepoznati kao dobru praksu.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović saopštio je da su mobilni timovi postigli izuzetno dobre rezultate, uz ocenu da su Romi ekstremno i generacijama najsiromašniji, da je veliki broj pripadnika te manjine nezaposlen, a da je veliki broj dece van obrazovnog sistema.


srbija.gov.rs