Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
05Mar2015

Saopštenje EU komesara za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo i ministra MUP Srbije 

Upravo smo održali konstruktivan sastanak o preduzimanju daljih mera za rešavanje problema migracija sa Kosova, kazali su  u zajedničkom saopštenju evropski komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitris Avramopulos i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.

"Nakon nedavnog tehničkog sastanka između Srbije i Kosova kome je posredovala Evropska komisija sa agencijama EU, današnji politički susret dokazuje našu posvećenost daljoj saradnji u ovom osetljivom pitanju.

Naš današnji razgovor je bio fokusiran na jačanje granične kontrole između Srbije i Mađarske, uz istovremeno sprečavanje tokova ilegalnih migracija sa Kosova, unapređenje razmene informacija između relevantnih partnera – kao što su Fronteks, Evropol, Easo, ali i Mađarske, Nemačke, Austrije – te rešavanje problema zloupotrebe azila." 

Nameravamo da dalje jačamo saradnju i međusobnu razmenu informacija, istakli su Avramopulos i Stefanović

europa.rs