Projekat: Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji
20Feb2015

Legalizacija oružja u Srbiji počinje odmah

Skupština Srbije usvojila je 20.februara 2015. godine Zakon o oružju i municiji kojim se poštravaju uslovi za dobijanje dozvole za držanje i nošenje oružja.

Zakon o oružju i municiji sada ima dva nova uslova za dobijlane dozvole za držanje oružja - proveru zdravstvene spospobnost na svakih pet godina i opravdan razlog za nabavku oružja.

Po novom zakonu, za čije usvajanje je glasalo 157 poslanika dok niko nije bio protiv, legalizacija oružja počeće odmah nakon objaljivanja zakona u "Službenom glasniku" i trajaće tri meseca.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović najavio je da odmah, po stupanju na snagu zakona, počinje legalizacija oružja u Srbiji.

Primena Zakona o oružju i municiji počinje za godinu dana, a osam dana po objaviljivanju u Službenom glasniku, počeće proces legalizacije oružja u Srbiji, koji će trajati tri meseca.

Zakon bi trebalo da omogući efikasnu kontrolu posedovanja i prometa oružja, a istovremeno da legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozovljene svrhe - lova, sporta, kolekcionarstva i samoodbrane.

Novim rešenjima precizira se da će pored onih uslova za posedovanje oružja koji su postojali ranije, kao što su neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, poslovna spospobnost, obuka u rukovanju oružjem uvesti dva nova uslova.

Reč je o zdravstvenoj sposobnosti, koja je ranija postojala kao mogućnost, i to samo prilikom nabavljanja oružja, kao i opravdan razlog, što, kako se navodi, ranije nije postojalo.

Bitna novina zakona je i izdavanje oružnog lista kao biometrijskog dokumenta.

Kao razlog za donošenje tog zakona, navodi se procena da u ilegalnom posedu ima 200.000 do 900.000 komada oružja.

Takođe, ukazano je da je u poslednjih pet godina zabeleženo više tragičnih incidenata u kojima je korišćeno oružje.

Tekst Zakona o oružju i municiji je ovde

Izveštaj sa javne rasprave o Zakonu o oružju i municiji možete pročitati ovde.