Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
18Mar2015

Sastanak Komesara Saveta Evrope za ljudska prava i Direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Danas se Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović  sastala s Komesarom Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks-om, upoznavši ga pri tom s aktuelnim stanjem ljudskih prava u Republici Srbiji s posebnim osvrtom na položaj osetljivih društvenih grupa. Prilikom predstavljanja aktivnosti Kancelarije za ljudska i manjinska prava ukazano je na značaj donošenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana za njenu primenu kojim su predviđene mere i aktivnosti u cilju unapređenja položaja devet osetljivih društvenih grupa, uključujući LGBTI populaciju. 


Takođe je istaknut i značaj osnivanja Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koji će uskoro održati konstitutivnu sednicu. Na kraju sastanka, Paunović je prisutne informisala o aktivnostima koje se preduzimaju u cilju unapređenja položaja nacionalnih manjina. Sastanku su prisustvovali i Nikolas Sitaropulos, zamenik direktora Kancelarije Komesara za ljudska prava Saveta Evrope, Tim Kartrajt, šef Misije Saveta Evrope u Republici Srbiji, a iz Kancelarije za ljudska i manjinska pravaJasna Plavšić, Gordana Mohorović i Gordana Govedarica.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije