Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
17Mar2015

Komesar za ljudska prava SE u poseti Zaštitniku građana


Zaštitnik građana Saša Janković sa saradnicima razgovarao je danas sa komesarom za ljudska prava Saveta Evrope Nilsom Muižnjeksom koji se nalazi u radnoj poseti našoj zemlji. Osnovne teme sastanka bile su sloboda medija i diskriminacija.

Janković je rekao da mediji u Srbiji nisu slobodni u meri primerenoj za evropsku državu i društvo, kao ni za već dostignuti nivo medijskih sloboda. Postupci organa javne vlasti, koji često negativno ocenjuju kritičko izveštavanje  pogoduju autocenzuri i tendencioznom izveštavanju. Ekonomsko stanje i zaštita radnih prava novinara su na niskom nivou, a njihovo sindikalno organizovanje je slabo.Janković je naglasio da je normativni napredak načinjen donošenjem tri medijska zakona i da u narednom periodu treba očekivati praktične rezultate primene ovih zakona.

Zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom Vladana Jović govorila je o značaju razvijanja sistema podrške u zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama, kao preduslovu deinstitucionalizacije. Ukratko je predstavila dokument „Mapa puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji“.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović govorila je o problemima žena, žrtava porodičnog nasilja, kako sa društvenog stanovišta, tako i kroz dosadašnju pravnu regulaciju. Predstavila je osnove prve radne verzija modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti i naglasila da je ovaj dokument baziran na politici jednakih mogućnosti, da propisuje posebne mere u svakoj od oblasti od značaja za ostvarivanje principa rodne ravnopravnosti, uključujući i instrumente za njihovu primenu i praćenje primene, kao i da sadrži niz normi posvećenih zaštiti od rodno zasnovanog nasilja

Poseta Domu „Veternik“

Komesar za ljudska prava SE Nils Muižnjeks je sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i zamenikom zaštitnika građana Milošem Jankovićem posetio Dom „Veternik“. Direktor Doma Zoran Arbutina upoznao je goste sa smeštajnim kapacitetima, brojem i strukturom korisnika i zaposlenih u vaspitnoj i zdravstvenoj službi. Gosti su obišli prostorije u kojima borave korisnici Doma i tom prilikom razgovarali sa njima i vaspitačima o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću.


Kancelarija Zaštitnika građana Republike Srbije