Projekat: Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji
22Mar2015

Za dve nedelje predato 83, a legalizovano 44 komada oružja

 

Za predaju oružja ne plaća se nikakva taksa, dok se za legalizovanje podnosi zahtev i plaća taksa od oko 5.000 dinara
Od početka legalizacije do 17. marta ove godine građani su policijskim stanicama na teritoriji Srbije predali 83 komada ručnog vatrenog oružja, od čega je najviše pušaka, pištolja i lovačkih karabina, pokazuju podaci MUP-a Srbije dostavljeni „Politici”. Predato je i 5.112 komada municije.
Policijskim upravama je u istom periodu podneto 168 zahteva za registraciju oružja, od čega najviše za lovačke karabine i lovačke puške. U ove dve nedelje legalizovano je 44 komada oružja.
Procenjuje se da u Srbiji ima više od 200.000 nelegalnog oružja, a pojedina istraživanja ukazuju da taj broj čak dostiže i 900.000.
U MUP-u podsećaju da je zakonska legalizacija počela 4. marta i da traje do 4. juna ove godine. Po njenom završetku predato oružje i municija će se posebno skladištiti i pripremiti za uništenje.
Vlasnici oružja, fizička i pravna lica, mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici bez dokazivanja porekla i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i držanje.
Tokom zakonske legalizacije moguće je registrovati oružje za ličnu bezbednost (pištolje i revolvere), lovačko oružje (puške i karabine) i sportsko oružje (malokalibarske pištolje i revolvere, malokalibarske puške i vazdušno oružje) za koje ne poseduju odobrenje MUP-a.
Za predaju oružja, podsećaju u MUP-u, ne plaća se nikakva taksa, dok se za legalizovanje podnosi zahtev i plaća taksa od oko 5.000 dinara.
MUP je započeo legalizaciju ubrzo nakon usvajanja Zakona o oružju i municiji, krajem februara. Podsetimo, poslednjih godina zabeleženo je mnogo tragičnih incidenata u kojima je korišćeno oružje. Jedan od njih bilo je višestruko ubistvo u mestu Jabukovac, kada je usmrćeno devet osoba, a tri ranjene. Počinilac je legalno posedovao oružje i pored činjenice da je duševni bolesnik.
Novim zakonom pooštreni su uslovi za dobijanje dozvole. Pored ranije postojećih, kao što su neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost, poslovna sposobnost i obuka, novi zakon predviđa dva nova uslova – proveru zdravstvene sposobnosti na svakih pet godina i opravdan razlog za nabavku oružja.
Bitna novina zakona je i izdavanje oružnog lista kao biometrijskog dokumenta. Predviđeno je i strože kažnjavanje za zloupotrebe i nesavestan odnos prema oružju.
Legalnim i savesnim vlasnicima oružja novi zakon omogućava da ga nesmetano poseduju i koriste, što se reguliše davanjem povlašćenog statusa registrovanim sportskim strelcima i kolekcionarima. Novina je i kolekcionarska dozvola, koja se izdaje fizičkom licu koje poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije Be (vatreno oružje) i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje.
Ta dozvola služiće i kao osnov za nabavljanje više vatrenog oružja. Zakon predviđa da municija može da se poseduje neograničeno, na osnovu oružnog lista, u kalibrima za oružje koje je registrovano, a uz posedovanje kolekcionarske dozvole, može da se nabavlja u svim kalibrima.
Za razliku od prethodnog zakona, novi predviđa i nošenje oružja, ukoliko fizičko lice dokaže da mu je bezbednost bitno ugrožena. Nošenje oružja dozvoljeno je samo na način kojim se ne uznemiravaju druge osobe.
Poslednja legalizacija sprovedena je 2007. godine kada je predato oko 8.500 komada oružja.
Danijela Vukosavljević
 ------------------------------------------------------------
U legalnom posedu oko 1,2 komada oružja
Prema poslednjim raspoloživim podacima, u Srbiji ima oko 1,2 miliona komada oružja u legalnom posedu građana. Pored oružja za ličnu bezbednost (pištolji i revolveri), građani legalno poseduju i lovačko oružje (puške i karabine), sportsko oružje i druge tipove oružja, posebno oružje sa tetivom.
Nije dozvoljeno da građani i privatna lica nabavljaju, drže i nose minsko-eksplozivna sredstva, automatsko kratko i dugo vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje sa prigušivačem pucnja.
Izvor: Politika