Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
09Dec2013

Otvorena Konferencija "Implementacija evropskih antidiskriminatornih standarda“

Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) organizovala je danas u Palati Srbija, Konferenciju „Impementaciji evropskih antidiskriminacionih  standarda“. Konferencija je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru obeležavanja 10.decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Otvarajući Konferenciju, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je istakla da će današnji skupu biti prilika za upoznavanje  sa složenim mehanizmom za zaštitu ljudskih prava koji postoji u okviru sistema Saveta Evrope, uključujući i neke presude Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa diskriminacijom. Načelo jednakog tretmana i zabrana diskriminacije ustanovljeni su kao osnovni principi, na kojima počiva Evropska unija, i predstavljaju neophodan preduslov za poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i za dalji napredak u procesu evropskih integracija Srbije, istakla je ona.

Paunović se zahvalila Ambasadoru SR Nemačke u Srbiji, Hajncu Vilhemu, Nemačkoj fondaciji za međunarodnu  pravnu saradnju (IRZ) i njenom predstavniku dr Stefanu Purneru, kao i savetniku predsednika Vlade Crne Gore za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije dr Jovanu Kojičiću, što su Vladinu Kancelariju za ljudska i manjinska prava u Srbiji prepoznali kao partnera za saradnju u okviru projekta ,,Implementacija evropskih antidiskriminatornih standarda u Crnoj Gori i drugim državama regiona". Prisutnima su se obratili i Gordana Stamenić, državna sekretarska u Ministarstvu pravde i državne uprave, njegova ekselencija Hajnc Vilhem, Nadia Ćuk, zamenica šefa Kancelarije Saveta  Evrope u Beogradu, kao i Stefan Purner ispred IRZ fondacije.

Na Konferenciji je predstavljena publikacija ,,Praktični uvod u evropske  standarde protiv diskriminacije“, koja  sadrži antidiskriminacione standarde,  najvažnije institucije nadležne za njihovo sprovođenje i najvažnije pravne  instrumenti koji su usvojeni u tu svrhu u okviru Saveta Evrope. Skupu su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, relevantnih  državnih institucija i sudova različitih instanci, čiji je rad ključan za  sprečavanje i suzbijanje diskriminacije i diskriminatoranog postupanja.

izvor: ljudskaprava.gov.rs