Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
12Dec2013

Romski koordinatori u Palati Srbija

Projekat "Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji", koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), organizovala je sastanak sa 46 lokalnih romskih koordinatora. Oni su se danas u Palati Srbija susreli i s direktorkom Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzanom Paunović.

Na sastanku se diskutovalo o opisu posla romskih koordinatora u  jedininicama lokalne samouprave, ulozi koordinatora u procesu inkluzije Roma, prikupljanju informacija, kao i o uspostavljenom nivou saradnje romskih koordinatora sa ostalim pružaocima usluga na lokalnom nivou. Jedna od značajnih tema današnjeg sastanka ticala se i razmatranja mogućnosti za uspostavljanje mehanizma održivog finansiranja lokalnih koordinatora. 

Takođe, koordinatorima je ciljeve i rezultate projekta "Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma", koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, predstavio Igor Kostić iz Misije OEBS-a u Srbiji, kao i aktivnosti koje Kancelarija u okviru projekta planira da sprovede u narednoj godini.

Pored toga, prisutnima je Petar Antić iz Misije OEBS-a u Srbiji predstavio ulogu romskih  koordinatora u "mobilnim timovima", koji će biti formirani u 20 pilot opština, u okviru projekta za Tehničku podršku inkluziji Roma (TARI), koji sprovodi  Misija OEBS-a uz finansijsku podršku EU iz instrumenta pretpristupne pomoći  (IPA 2012, Mera 5).

Lokalnim romskim koordinatorima obratili su se i zamenik direktora  Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dragoljub Acković, kao i rukovodilac Grupe za unapređenje položaja Roma i pomoć migrantima u  Kancelariji za ljudska i manjinska prava Bajram Saitović.

izvor: ljudskaprava.gov.rs