Fond Svetlana Đurđević Lukić
21May2018

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) poziva studente osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih studija u Republici Srbiji da do 30. septembra 2019. godine dostave svoje radove iz oblasti ljudske bezbednosti i tako učestvuju u nagradnom konkursu fonda „Svetlane Đurđević Lukić“.

Organizovanje nagradnog konkursa predstavlja istovremeno promociju ljudske bezbednosti kao centralne teme istraživačkog interesovanja Svetlane Đurđević Lukić (1963 — 2016), jedne od osnivačica Centra za istraživanje javnih politika i njegove prve direktorke.

Činjenica da je Svetlana Đurđević Lukić tragično stradala u saobraćajnoj nesreći, pored definisanih tema ovogodišnjeg konkursa, CENTAR poziva studente i studentkinje da kroz svoje radove daju doprinos temi bezbednosti u saobraćaju.

U središtu pažnje Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ jesu nesigurnost i ranjivost pojedinca u 21. veku a teme nagradnog konkursa za 2019. godinu su:

 . 

Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani studenti osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija koji su zainteresovani za teme iz oblasti ljudske bezbednosti.

 
Teme konkursa u 2019. godini:
 

 

Bezbednost u saobraćaju u Srbiji – svakodnevna pretnja po pojedinca;

Od kandidata se očekuje da problem bezbednosti u saobraćaju sagledaju iz perspektive koncepta ljudske bezbednosti, daju pregled normativnih rešenja, i analiziraju javne politike usmerene na pooštravanje ili ublažavanje odnosa prema nesavesnim vozačima ( na primer uvođenje kućnog pritvora, nošenje „nanogice“) i ostalim učesnicima u saobraćaju.

Klimatske promene i prirodne katastrofe u Srbiji;

Kandidati imaju punu slobodu u odabiru ugla iz kog će sagledavati temu. U radovima se može kritički razmatrati način na koje je Srbija reagovala na dosadašnje vanredne situacije, ekološka politika naše zemlje, promene koje se dešavaju na globalnom nivou sa uticajem na naš region i sl, iz ugla bezbednosti pojedinca.

Izbeglice i migranti – bezbednosni aspekt;

Od 2015. godine, čitav svet se susreće sa tzv. fenomenom „migracija“. Iako on postoji oduvek, specifičnosti skorašnjih migracionih kretanja promenile su mnoge stvari u Evropi kada je reč o bezbednosti. Stoga je fokus ove oblasti usmeren na bezbednost pojedinca, bilo da se o bezbednosti izbeglica i migranata, odnosno bezbednosti domicilnog stanovništva.

Postkonfliktna društva i proliferacija lakog i malokalibarskog oružja;

Više od sedam godina Centar za istraživanje javnih politika se bavi pitanjem lakog i malokalibarskog oružja. Za to vreme smo publikovali mnoštvo izveštaja, radova i studija koje možete pronaći u naučnim časopisima, nedeljnicima, novinama ili pak na našem web sajtu, a koji mogu biti inspiracija za zainteresovane studente.

Uticaj 4.0 revolucije na bezbednost pojedinca;

4.0. ili tzv. digitalna revolucija donosi nam ozbiljne promene u ekonomiji, politici, medijima, ali i u oblasti bezbednosti. Razvoj tehnologije, sve sofisticiraniji mehanizmi rešavanja problema korišćenjem sredstava za nadgledanje, obradu velikih baza podataka, prepoznavanje lica i dr, brisanje granica između privatnog i javnog, samo su neke od „novina“ sa kojima se svet polako susreće i na koje se privikava. Stoga je kandidatima data sloboda da odabrani bezbednosni fenomen ili fenomene smeste u okvir 4.0 revolucije.

 

Najbolja dva rada (jedan rad iz kategorije osnovnih studija i jedan rad iz kategorije studija drugog stepena), biće nagrađeni tromesečnom, odnosno dvomesečnom stipendijom. Nagrađeni radovi biće objavljeni u dvojezičnom zborniku zajedno sa ostalim odabranim radovima uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji. Svečanost povodom dodele nagrada biće održana u decembru 2019. godine u Beogradu.

Detaljnije o uslovima konkursa godini možete pročitati na sledećim linkovima:
                 
Tekst konkursa
Uputstvo za citiranje
Ljudska bezbednost - osnovni pojmovi
Najčešća pitanja i odgovori.
 
Najbolji radovi biće objavljeni u dvojezičnom zborniku radova u decemru 2019. godine. Radove sa konkursa iz 2017. godine možete pročitati u zborniku „Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca“ a radove iz 2018. godine u publikaciji Ljudska bezbednost - Zbornik studentskih radova.
 
Rukopisi se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na e-mejl konkurs@publicpolicy.rs sa naznakom Nagradni konkurs_Ime i prezime_Fakultet_nivo_studija
 
Pratite nas na websajtu www.publicpolicy.rs, TW: @PublicPolicyRS | FB: PUBLICPOLICY.RS | LinkedIn: Centar za istraživanje javnih politika