Članovi CENTRA

Branka Anđelković


Kao međunarodna ekspertkinja Branka Anđelković bavi se temama iz oblasti civilnog društva, socijalne politike i političke ekonomije. U proteklih 15 godina Branka je bila angažovana kao savetnica na programima razvoja Europske komisije (EK), Međunarodne organizacije rada (ILO), programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u jugoistočnoj Evropi i centralnoj Aziji koji se tiču socijalne zaštite, zapošljavanja i saradnje državne uprave sa organizacijama civilnog društva, kao i reforme javne uprave u tim sektorima. Autorka je više studija i istraživanja sprovedenih u Srbiji i različitim zemljama istočne Evrope i centralne Azije.

Branka je koosnivačica CENTRA i direktorka programa. Vodeća je istraživačica na projektima koji se tiču socijalne politike, socijalne inkluzije, socijalnog kapitala, formalnih  i neformalnih mreža. 

Branka je magistrirala na Harvardu na odseku za javnu upravu. U SAD je takođe bila u gostujućem statusu pri Centru za evropske i evroazijske studije na Kalifornijskom Univerzitetu (UCLA). Anđelković je magistrirala i na Centralno-evropskom univerzitetu na Odseku za međunarodne odnose i evropske studije 1996. godine, a zatim je provela dve godine na Oksfordu istražujući posle-hladnoratovske politike na Bliskom istoku, te u Turskoj na Bilkent Univerzitetu. Bila je Čivning stipendista, stipendista Instituta za otvoreno društvo (OSI), Kokalis programa za jugoistočnu Evropu i harvardskog Hauser Centra za istraživanje neprofitnog sektora.  Na čelu Harvard kluba u Srbiji je bila od 2013. godine do februara 2015 u svojstvu predsednice kluba. Opširnije

 

Tanja Jakobi


Tanja Jakobi, je izvršna direktorka CENTRA. Pridružila se Centru u jesen 2010. kao specijalistkinja za komunikacije i istraživačica fokusiran na analizu diskursa, diskriminacije i socijalna pitanja. Od 2015. godine, je i projektna menadžerka u CENTRU. Od oktobra 2016. do marta 2017. obavljala je dužnost v.d. direktora CENTRA, kada je imenovana za izvršnu direktorku.

Jakobi ima 30 godina iskustva u novinarstvu kao reporter, urednik i glavni urednik u vodećim srpskim medijima, trener, i dopisnik stranih medija. Od početka 2000. godine, radila je kao ekonomski konsultant i konsultant u kreiranju i sprovođenju komunikacionih strategija za potrebe UNDP, Evropske komisije i drugih. 

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, na katedri za filozofiju, Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Univerzitetu Baruch u Njujorku u oblasti ekonomskog novinarstva i javnih finansija. Jakobi je 2003. godine dobila američku državnu stipendiju Ron Brown Fellowship. Bila je jedan od prvih novinara polaznika koji su se usavršavali u okviru Initiative for Policy Dialogue (IPD) nevladine organizacije koju je osnovao ekonomista i nobelovac Džozef Štiglic. Opširnije..

 

Maja Kovač


Maja Kovač je zaposlena u Centru od 2015. godine. Maja se već više od 13 godina bavi ključnim pitanjima društvenog, ekonomskog i političkog razvoja u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana. Njeno profesionalno iskustvo uključuje učešće na istraživačkim projektima nacionalnih i međunarodnih neprofitnih organizacija (Program Ujedinjenih nacija za razvoj—UNDP, Global Integrity, Balkanska istraživačka novinarska mreža—BIRN, Centar za slobodne izbore i demokratiju—CeSID i Centar za menadžment) u oblastima razvoja civilnog društva, socijalne inkluzije, borbe protiv diskriminacije i smanjenja siromaštva, praksi dobrog upravljanja, borbe protiv korupcije i tranzicione pravde. 

Maja objavljuje radove iz oblasti socijalnog kapitala, socijalne inkluzije i aktivnog građanskog angažovanja u i kroz sport, rodne perspektive u istraživanjima socijalnog kapitala u kontekstu poluperiferije, zatim iz oblasti nasilja u sportu, kao i vetinga kao forme tranzicione pravde i analize anti-korupcijskih javnih politika u Srbiji.

Doktorirala je iz oblasti sociologije (sporta) na Univerzitetu Central Lancashire, Preston, Velika Britanija u februaru 2015, a magistrirala je 2002.godine na Univerzitetu društvenih nauka Pierre Mendès France Grenoble II. Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Opširnije..

 

Filip Stojanović


Filip Stojanović je član Centra od oktobra 2016. godine. Master studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu završio je 2016. godinie odbranivši tezu „Konceptualizacija nacionalnog interesa u studijama bezbednosti.“ Na istom fakultetu je završio i osnovne akademske studije. Tokom studija, učestvovao je u radu istraživačkih centara. Od januara do oktobra 2015. godine angažovan je kao student demonstrator na Fakultetu bezbednosti na predmetima Sistemi bezbednosti, Obaveštajne i bezbednosne služne i Uvod u studije bezbednosti, dok je od marta do septembra 2015. godine bio stažista u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP na projektu „Unapređena otpornost za odgovor na vanredne situacije“. 

Završio je Zimsku školu međunarodnih odnosa „Aktuelni politički i bezbednosni izazovi u međunarodnim odnosima“ koju je organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beograd, kao najbolji polaznik. Filip je posebno zainteresovan za ljudsku bezbednost, reformu sektora bezbednosti, nacionalnu i urbanu bezbednost. U toku dosadašnjeg istraživačkog rada, Filip je objavio nekoliko naučnih radova u časopisima iz kategorije M53, kao i nekoliko predloga praktičnih politika. Opširnije

 

Marina Tadić


Marina Tadić je članica Centra za istraživanje javnih politika od 2013. godine. Master iz Međunarodne bezbednosti završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i diplomirala na Odeljenju za međunarodne odnose.

Učestvovala je u više projekata CENTRA, pre svega onih koji se odnose na bezbednosne politike i ljudsku bezbednost. Marina je pohađala više kurseva i seminara o bezbednosnim politikama, među kojima je i kurs Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije o multinacionalnim operacijama. Učestvovala je u programima Nacionalnog demokratskog instituta za mlade lidere “Youth Leadership Academyˮ i “Young Leaders of Serbia”.  Bila je među najboljim društveno aktivnim studentima koji su 2012. godine izabrani za program Evropskog pokreta „Dobrodošli u Nemačku”, kao i među polaznicama mentorskog programa Evropskog pokreta „Podeli znanje, postani mentorkaˮ. Radno iskustvo sticala je i kao stažistkinja Narodne skupštine Republike Srbije i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i volonterka u Narodnoj kancelariji predsednika Republike. Oblasti koje je posebno zanimaju su ljudska bezbednost, reforma sektora bezbednosti i sistema odbrane, ranjive grupe, sukobi oko resursa i nove pretnje miru.Opširnije

 

Srđan Korać


Srđan Korać je član Centra za istraživanje javnih politika od 2017. godine. Korać je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) iz Beograda, gde sprovodi istraživanja o međunarodnoj bezbednosti i etičkim aspektima međunarodnih odnosa, funkcionisanju političkog sistema Evropske unije i pristupanju Srbije Evropskoj uniji. U žiži Koraćevog istraživačkog interesovanja važno mesto već više od jedne decenije zauzimaju i savremena metodologija i politika borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i etička perspektiva reforme javne uprave u Srbiji. Korać je zamenik glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa Međunarodni problemi (izdanje IMPP), a član je redakcije časopisa Administracija i javne politike (izdanje Instituta za političke studije, Beograd) i Human Security (izdanje Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu).

Korać je učestvovao u radu niza međunarodnih i domaćih konferencija, stručnih skupova i rasprava i objavio više od 50 radova u naučnim publikacijama. Bio je tokom 2010. i 2011. godine istraživač na naučnom projektu “Environment and Security in the Western Balkans: Risks and Opportunities through Co-operation”, koji je sproveo Aleksanteri institut pri Univerzitetu u Helsinkiju. Korać je bio angažovan u Centru za bezbednosne studije iz Beograda (2002–2013) na istraživačkim zadacima u oblasti savremene metodologije i politike suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, gde je bio i izvršni urednik Revije za bezbednost (2007–2012), časopisa posvećenog objavlјivanju istraživanja o mekoj bezbednosti, i stručnog magazina o korupciji – Puls (2002–2006). Korać je učestvovao kao autor tri poglavlja u izradi prvog teorijskog udžbenika o korupciji objavljenog na prostoru Balkana – Korupcija (2005) i bio kourednik studije Korupcija i razvoj moderne srpske države (2006). Opširnije

 

Milan Lukić


Milan Lukić je istraživač i saradnik na sajtu Centra i radio je na projektu Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji (2016) a tokom 2012. i 2013. je sarađivao na razvoju sajta Centra.

Ima 25+ godina iskustva kao novinar i radio voditelj. Od 1991. do 2010. godine je radio kao novinar i voditelj na Radio B92 i bio administrator bloga ove medijske kuće, od 2010. do aprila 2015. bio je novinar magazina ‚‚Biznis i Finansije". Danas radi kao urednik i webmaster nekoliko websajtova.
Studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, završio BBC novinarsku specijalizaciju, radio kao UN prevodilac i kopirajter. Opširnije..
 
 

Raniji članovi CENTRA


 

Jelena Šapić je bila saradnica CENTRA od novembra 2015. godine do jula 2019. godine. Master studije na odseku za međunarodne odnose i evropske studije završila je 2014. godine kao stipendista Centralno-evropskog univerziteta, sa tezom ,,Evolucija ekonomskog poretka na Zapadnom Balkanu: Strane direktne investicije kao motor (ne)razvoja’’. Prethodno je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smer: međunarodni odnosi. 

Jelena je završila niz dodatnih usavršavanja kao što su Studije budućnosti Beogradske otvorene škole i letnja škola o terorizmu i borbi protiv terorizma u Olimpiji (Grčka). Takođe, učestvovala je u TRAIN programu za Zapadni Balkan koji je organizovan od strane Nemačkog saveta za međunarodne odnose (DGAP). Tokom ovog programa, sprovela je istraživanje o uticaju briselskih sporazuma na bilateralnu trgovinu i slobodu kretanja između Kosova i Srbije. Rezultate i preporuke ovog istraživanja predstavila je zvaničnicima u Briselu. Jelena je radila u Institutu za ekonomski teritorijalni razvoj i volontirala u nevladinim organizacijama u Kragujevcu. Teme koje je posebno zanimaju su: socijalno-ekonomske nejednakosti, tranzicioni procesi na Zapadnom Balkanu, obrazovanje i migracija.

 

Milica Skočajić, mlađa istraživačica, pridružila se CENTRU u februaru 2018. godine, posle godinu dana istraživačke prakse. Master studije na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu završila je 2017. godine sa temom Psihosocijalni aspekti iskustva abortusa – analiza abortusa kao ličnog doživljaja. 2018. godine upisala je doktorske studije na istom odeljenju.

Bavila se istraživanjima u okviru Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Instituta za psihologiju i Instituta za sociološka istraživanja. Saradnik je na dva seminara u istraživačkoj stanici Petnica i student demonstrator na istraživačkim grupama za kvalitativna istraživanja pri odeljenju za psihologiju. Učestvuje na lokalnim i međunarodnim konferencijama.

Dobila je nagradu za najbolji studentski rad Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ sa koautorskim radom na temu "Lična bezbednost na Internetu –kontekstualizacija fenomena rivendž porn kao sajber nasilja". Učestvovala je na nekoliko konferencija i objavila koautorski rad na temu Upravljanje porođajem u Srbiji: medicinske intervencije i porođajna iskustva  u časopisu za društvene i humanističke nauke (M51).

 
Jelena Radoman je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i članica Centra za istraživanje javnih politika. Autorka je brojnih radova koji se bave reformom sektora bezbednosti, ruskom spoljnom i unutrašnjom politikom i bezbednošću ranjivih grupa, a angažovana je kao konsultantkinja na više projekata u srodnim oblastima. Bila je saradnica Centra od 2011. godine, od kada učestvuje u osmišljavanju i sprovođenju istraživanja o bezbednosti ranjivih grupa i reformi sektora bezbednosti u Srbiji. U timu Centra sprovela je istraživanja o bezbednosti LGBTIQ populacije i Romkinja i Roma u Srbiji i analizi sadržaja nastavnog materijala u vojnom školstvu u Srbiji.
 
Dobitnica je OSI – Čivning stipendije za 2007/2008. godinu za master studije Politika, bezbednost i integracije na Školi za slavonske i istočno-evropske studije Univerzitetskog Koledža London na kom je završila studije 2008. godine. Takođe je bila gostujuća istraživačica Helenskog instituta za međunarodne odnose u Atini, dobitnica stipendija Evropskog fonda za Balkan i Misije OEBS u Srbiji. 

 

Marko Milanović je istraživač čije su osnovne oblasti interesovanja socijalna zaštita i omladinske politike. Glavna oblast njegove ekspertize je korišćenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih tehnika primenjenih u oblasti ocenjivanja različitih programa iz oblasti socijalne zaštite vezanih za potrebe osetljivih kategorija stanovništva kao što su prodice sa decom sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovine ljudima, decu van bioloških porodica i drugo. U oblasti omladinskih politika bavio se pre svega evaluacijom rada kancelarija za mlade, vršnjačkom medijacijom, edukacijom, koučingom. Takođe se bavio i planovima integriteta i integritetom sudstva, projektima zasnovanim na PISA istraživanju, i društveno odgovornim poslovanjem.Autor je brojnih publikacija objavljenih u domaćim I međunarodnim časopisima i zbornicima. 

Marko Milanović bio je angažovan na projektu CENTRA Nacionalni HDR: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji? Prethodno je radio na projektu CENTRA Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji i Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima.

 

Lenka Petrović je bila zaposlena kao mlađa istraživačica na projektu ‚‚Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja" koji je CENTAR sproveo u okviru Programa promocije regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Lenka je diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju, sa prethodnim radnim iskustvom kao asistentkinja savetodavaca u Poljoprivrednoj i savetodavnoj stručnoj službi Kruševac, i kao saradnica Društva argrarnih ekonomista Srbije na projektu ‚‚Strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji”. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,17 i bila dobitnica stipendija Republike Srbije, Fonda za podsticanje mladih talenata Kruševac i stipendije opštine Zemun. Završava master na istom fakultetu iz oblasti agroekonomije, a pohađala je i trening Poslovno planiranje i izrada biznis plana u organizaciji CEFE i USAID. 

Radila je na projektu CENTRA ‚‚Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja".

 

Jelena Bjelica je nezavisna istraživačica i novinarka. Radila je sa UNDP Kosovo kao analitičarka programa od 2009 do 2010 i sa UNODC Avganistan od 2010 do 2014. Njene skorije publikacije uključuju: Networks of Regressive Globalization and Challenges to International Assistance Report: Case Study Afghanistan, Bojicic-Dzelilovic V. and Kostovicova D. (eds), London Schoolof Economics and Political Science (2012); Human Trafficking and National Security in Serbia, in Migrations and Media, Moore, K., Gross, B. Threadgold, T. (eds.), Peter Lang Publishing Group (2012); Briefing Paper on 2009 Annual Programme for Kosovo (under UNSCR 1244/99) under the Instrument of Pre-Accession in the context of the 2009 ‘enlargement package'; European Parliament, Brussels (2010).

Bjelica je tokom rada u CENTRU objavila predlog praktične politike Ljudska prava i trgovina oružjem: Nova paradigma?

 

Ivona Lađevac je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kom je prethodno diplomirala i magistrirala. Završila je specijalizaciju iz oblasti pravno-političkog sistema EU, kao i seminare „Jačanje kapaciteta javne uprave za pristupanje Srbije EU“, „Radne migracije na području Zapadnog Balkana“ i „Pisanje predloga projekata za FP7“. Ivona je od 2001. godine istraživačica saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Osnovne oblasti njenog akademskog interesovanja jesu pravo EU i međunarodni odnosi. Tokom 2010. godine bila je koordinatorka IPA projekta „Rasprava o evropskoj budućnosti Srbije: glas civilnog društva u procesu donošenja odluka“. Autorka je brojnih članaka, koautorka jedne monografije i urednica nekoliko zbornika radova. 

 
Darko Stalevski je internacionalni konsultant sa više od 15 godina iskustva u razvoju, finansiranju i implementaciji projekata. Radio je kao projekt menadžer za internacionalne organizacije i institucije poput Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija, Delegacije Evropske komisije, Dečjih sela i ADRA-e International, ali takođe i za korporacije (Koka-kola kompanija & Hyatt), kao i za brojne lokalne nevladine organizacije. Vodio je multinacionalne timove do 50 zaposlenih i sa više od 500 volontera u implementaciji širokog spektra projekata iz oblasti ekonomskog razvoja, programa hitne pomoći izbeglicama sa Bliskog Istoka; zaštiti životne sredine; razvoju opštinske infrastrukture i pomoć žrtvama poplava.
 
Kao iskusan pregovarač, medijator i fasilitator, često je posredovao u pregovorima između centralnih vlasti, privatong sektora i internacionalnih institucija po pitanju razvoja i implementacije projekata. Tokom EU MISP-a koordinirao je rad velike grupe donatora uključujući predstavnike Svetske banke, Evropske investicione banke, Saveta Evrope, Delegacije Evropske komisije i sedam ministarstava, pomažući im u njihovim naporima da standardizuju i ubrzaju razvoj infrastrukturnih projekata u Srbiji. 

 

Marija Stanković, Roma Fellow 2015. Kao mlađa stručna saradnica, bila je angažovana na poslovima programske podrške i koordinacije u CENTRU. Zaposlena je u CENTRU nakon što je odabrana za podršku u okviru programu “Promocija zapošljavanja mladih Roma i Romkinja”  Centralno-evropskog univerziteta (CEU) iz Budimpešte, koji finansira National Endowment for Democracy (NED).U konkurenciji think-tankova iz Srbije i Makedonije Centar za istraživanje javnih politika izabran je za domaćina. Marija je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a ima višegodišnje iskustvo kao stažistkinja u Delegaciji Evropske Unije i Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije. Karijeru je započela u vodećim nevladinim organizacijama u Srbiji.