Filip Stojanovic

Filip Stojanović je sekretar Fonda "Svetlana Đurđević Lukić" ičlan je Centra od 2016. godine. Kao istraživač, radio je u Centru do početka 2019. godine. Filip je posebno zainteresovan za ljudsku bezbednost i reformu sektora bezbednosti. U njegovom istraživačkom fokusu su bezbednosni izazovi u vezi sa malokalibarskim oružjem i vanrednim situacijama. Tokom svog istraživačkog rada, Filip je objavio nekoliko naučnih radova u časopisima iz kategorije M51 i M53, kao i nekoliko predloga praktičnih politika.

Master studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu završio je 2016. godine. Na istom fakultetu je završio i osnovne akademske studije. Tokom studija, učestvovao je u radu istraživačkih centara.