Ljubivoje Radonjić

Ljubivoje Radonjić sa Centrom sarađuje od 2019. godine. U GigmetarTM timu se bavi obradom podataka. Osnovne oblasti istraživanja su mu: ekonomija inovacija, digitalna ekonomija, institucionalna ekonomija i ekonomija rasta i razvoja. Ekonometrijska testiranja obavlja uz pomoć statističkih softvera Stata i Eviews.

Autor je ili koautor nekoliko radova iz oblasti političke ekonomije, regionalne politike i ekonomskog rasta i učesnik nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. 

Ljuba je student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, smer Makroekonomija. Na istom fakultetu u zvanje istraživač-pripravnik izabran je 2019. godine. Trenutno je na studijskom boravku u Poljskoj, gde na Ekonomskom univerzitetu u Krakovu obavlja istraživanje vezano za doktorsku disertaciju.