Ljudska bezbednost Fond Svetlana Djurdjevic Lukic

U fokusu programa ljudske bezbednosti CENTRA su nesigurnost i ranjivost pojedinca u 21. veku. Gradeći na temeljima koje je postavila tragično preminula koosnivačica i dugogodišnja direktorka CENTRA, Svetlana Đurđević Lukić CENTAR shvata bezbednost kao ljudsko pravo i zagovara izgradnju društva u kome će svaki pojedinac imati mogućnosti da ostvari svoj vlastiti potencijal.

Svetlana je imala talenat da brojne teme – pre svega pitanja bezbednosti ranjivih grupa -  pionirski uvede u bezbednosni diskurs u Srbiji.

Negujući ovakav pristup, CENTAR od 2016. godine, u okviru fonda koji nosi Svetlanino ime, raspisuje konkurs čiji je cilj da mlade istraživače različitih obrazovnih profila podstakne da istražuju moderne pretnje koje ugrožavaju bezbednost pojedinaca u zajednici.

Projekti:

 1. Rod, klima i bezbednost: Zašto je važno uključiti klimatske promene u novi Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji? (2022)
 2. Rod i oružje - Zašto je NAP 1325 važan? (2020) 
 3. Uloga narodnih poslanika u sprečavanju vršnjačkog nasilja (2019)
 4. Izvoz oružja i nasilje nad ženama (2019)
 5. Izveštaj iz senke o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije (2018-2019)
 6. Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca (2017)
 7. Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti (2017)
 8. Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje (2017)
 9. Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost (2016)
 10. Kako reforma sektora bezbednosti utiče na ljudsku bezbednost u Srbiji? Studija slučaja LGBT zajednice (2016)
 11. Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji (2016)
 12. Lokalna bezbednost mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti (2015)
 13.  Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku (2015)
 14. Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om – ljudska dimenzija (2015)
 15. Oružje na meti – zloupotrebe oružja u Srbiji (2015)
 16. Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni? (2014)
 17. Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima (2014)
 18. Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva (2012-2013)
 19. Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT (2011)