Maja Kovač

Maja Kovač je glavna metodološkinja i viša naučna saradnica u Centru za istraživanje javnih politika od 2015. Maja upravlja dizajnom istraživačkih procesa i vodi istraživačke projekte CENTRA. Njena istraživačka interesovanja usmerena su na preispitivanje koncepata društvenog i ljudskog kapitala u različitim kontekstualnim okruženjima sa fokusom na polu-periferiju i njihovu povezanost sa svetom rada, obrazovanja i veština za budućnost. Pre nego što se pridružila CENTRU, Maja je bila angažovana u istraživačkim organizacijama, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva kao istraživačica, konsultantkinja i rukovodilac programa.

Maja je doktorirala na odseku za sociologiju na University of Central Lancashire, iz Velike Britanije, magistrirala ekonomiju na Pierre Mendès France, Grenoble II i diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.