Miroslav Ružica

dr Miroslav  Ružica  -  ČLAN SAVETODAVNOG ODBORA

Miroslav Ružica je senior expert u oblasti komparativne socijalne politike, društvenog razvoja, učešća civilnog društva, restrukturiranja sektora industrije, razvoja infrastrukture i pitanja globalne krize koji, više od 30 godina, radi u akademskim institucijama, u međunarodnim i nacionalnim organizacijama u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.

Bogato nastavno iskustvo stekao je kao profesor socijalne politike na univerzitetima u Beogradu i Ljubljani, kao i na Univerzitetu u Indijani na kojem je od 1992. godine bio angažovan kao direktor Istočnoevropske inicijative u okviru Centra za filantropiju Univerziteta Indijana.

Po pozivu Svetske banke dr Ružica je od 1999. do  2006. godine radio u Odeljenju za Evropu i centralnu Aziju gde je kao senior social scientist  radio u osam zemalja u razvoju na pitanjima socijalne zaštite i reforme zdravstva, restruktuiranja rudarstva i industrije, uključujući razvoj infrastrukture i učešće civilnog društva u socijalnom dijalogu, zagovaranju javnih politika, kao i ponudi različitih usluga.

Dr Ružica je trenutno angažovan kao konsultant u Svetskoj banci, Hajnrih Bel Fondaciji i u nekoliko drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija. Sem toga, aktivno drži predavanja i radi istraživanja iz glavnih oblasti njegove ekspertize.

Dr Ružica je objavio nekoliko knjiga, preko 50 članaka i učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i projektima.

Miroslav Ružica je doktorirao sociologiju na Univerzitetu u Beogradu 1985. godine.