Najčešća pitanja i odgovori

Ko je Svetlana Đurđević Lukić?

Svetlana Đurđević Lukić je bila ekspertkinja za pitanja ljudske bezbednosti i u oblasti malokalibarskog oružja i lakog naoružanja i izvanredan poznavalac američke spoljne politike. U svojim radovima negovala je interdisciplinarni i međusektorski pristup. Bila je jedna od ko-osnivačica CENTRA i dugogodišnja direktorka od njegovog osnivanja do tragične smrti, septembra 2016.godine. 

Ovde možete pročitati neki od novijih Svetlaninih radova: Small Arms and Human Security in the Western Balkans: Beyond the conflict and fatal victims,  Community Policing and Community Security: Theory and Practice in Timor-Leste, Učešće civilnog društva u ljudskoj dimenziji OEBS-a u koautorstvu sa Marinom Tadić. Takođe, možete pročitati i Svetlanine autorske tekstove u vodećim nedeljnicima i preslušati neke od njenih radio intervjua na Radio Beogradu  i nastupa na TV ovde, ovde, ovde i ovde.

O Svetlani možete više pročitati ovde. ­

Zašto je CENTAR odlučio da raspiše konkurs?

I ove godine CENTAR nastoji da podstakne studente iz različitih oblasti da se bave temama ljudske bezbednosti. CENTAR takođe vidi konkurs i kao način da ostvari potencijalnu saradnju sa novom generacijom saradnika. Radove sa prošlogodišnjeg konkursa možete pročitati ovde.

Ko čini stručni žiri?

I ove godini stručni žiri činiće dr Vladimir Bilandžić ekspert međunarodne bezbednosti i kontrole naoružanja, dr Srđan Korać, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) iz Beograda, dr Vanja Rokvić, vanredna profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Marina Tadić, dugogodišnja istraživačica Centra za istraživanje javnih politika.

Kako izgleda postupak odabira radova?

Nakon prijema svih radova, stručni žiri će odabrati najbolje radove koji će biti publikovani u Zborniku.

Koji su dalji koraci nakon odabira radova?

Nakon što stručni žiri odabere najbolje radove, autorima će biti dodeljeni mentori sa kojima će zajedno raditi mesec dana na finalnom sređivanju rukopisa. Nakon završetka procesa mentorstva, nezavisna komisija će pristupiti ocenjivanju finalnih verzija radova i odabrati dva najbolja koji će biti nagrađeni.

Šta studenti dobijaju na ovom konkursu?

Stručni žiri koji će CENTAR formirati odabraće najbolje radove koji će biti štampani u dvojezičnoj, srpsko engleskoj publikaciji.  Dva najbolja rada biće i novčano nagrađena u vidu stipendije. Student/studentkinja čiji rad bude izabran za najbolji dobiće tromesečnu stipendiju u visini od 33.000 dinara odnosno po 11.000 dinara tokom tri meseca. Drugi najbolji rad biće nagrađen dvomesečnom stipendijom od ukupno 22.000 dinara odnosno 2 puta po 11.000 dinara mesečno.  

Ko može da učestvuje konkursu?

Na ovom konkursu mogu učestvovati studenti osnovnih, master, doktorskih i specijalističkih studija kojima do marta 2021. godine traje studentski status (neophodno je priložiti potvrdu sa fakulteta o studentskom statusu, kako prilikom podnošenja radova, tako i prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju). Na konkursu mogu učestvovati studenti društvenih i prirodnih nauka sa državnih i privatnih fakulteta u Srbiji. Takođe, mogu se prijaviti i studenti iz Srbije koji su trenutno na studijama u inostranstvu. Svi student koji učestvuju na konkursu dužni su da uz rad prilože i uverenje sa fakulteta da su studenti.

Koju formu moraju da zadovolje radovi?

Radovi mogu biti napisani kao naučni (akademski) radovi ili  u formi predloga javne politike.

Da li radovi mogu biti napisani u koautorstvu?

Da. Radovi mogu biti napisani u koautorstvu, sa najviše dva autora.

Da li su teme ovogodišnjeg konkursa striktne ili se mogu modifikovati?

U ovom konkursu izlistane su tematske oblasti iz kojih se očekuju radovi, ali je na učesnicima konkursa da izaberu svoje uže polje interesovanja. Tako se, na primer, u okviru zdravstvene bezbednosti studenti mogu baviti problemima i izazovima sa kojima se susreću ranjive grupe u zdravstvu, ili u okviru informacione bezbednosti – bezbednošću dece na internetu ili bezbednošću kritične infrastrukture.

Da li se radovi mogu dostaviti i nakon isteka roka?

Ne. Krajnji rok za dostavu radova je 30. septembar 2020. godine u ponoć. Radovi koji budi stigli nakon isteka roka neće biti razmatrani.

Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja?

Možete nam se obratiti putem mejla na konkurs@publicpolicy.rs, ali pre toga pogledajte Q&A jer je možda na vaše pitanje već odgovoreno, posebno  s obzirom na to da redovno ažuriramo dokument u skladu sa pitanjima koja nam stižu.