09Apr2015

U Narodnoj skupštini održan drugi Okrugli sto o javnim politikama u oblasti zaštite prava i poboljšanja kvaliteta života LGBT osoba

U organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, danas je u Narodnoj skupštini održan drugi Okrugli sto na kome su predstavljeni predlozi javnih politika u oblasti zaštite prava i poboljšanja kvaliteta života LGBT građana.
 
Predsednik Odbora Meho Omerović je istakao da je veoma značajno da državne institucije, Narodna skupština i matični Odbor blisko sarađuju sa organizacijama civilnog društva, naročito u oblastima u kojima je evidentno da postoji kršenje ljudskih prava. On je naveo da, nažalost, LGBT zajednica pripada toj kategoriji ugroženih grupa. 
 
Meho Omerović je rekao da će Odbor nastaviti da prati stanje i da preduzima sve mere za koje je po Poslovniku Narodne skupštine nadležan i informisao učesnike skupa da će se 15. aprila na sednici Odbora, razmatrati Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana. Omerović je dodao da će se u narednom periodu razmatrati nacrt Akcionog plana za pregovaračko poglavlja 23. koje se odnosi na pravosuđe i osnovna ljudska prava.
 
Predstavnici Foruma za etničke odnose i organizacije Labris predstavili su javne politike iz oblasti diskriminacije, obrazovanja, zdravlja, socio-ekonomske stabilnosti i kulture LGBT populacije. Oni su izneli probleme sa kojima se suočavaju u svim segmentima života, među kojima je najveći problem diskriminacija u društvu i naveli statistički podatak da 80 odsto stanovništva ne želi LGBT osobu u svojoj porodici. 
 
Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Pokrajinskog ombudsmana.