Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
08Apr2015

Ženska platforma za razvoj Srbije 2014-2020

Ženska platforma nastala je kao rezultat konferencije održane na Paliću krajem 2014. godine, koja je okupila veliki broj angažovanih žena na javnim poslovima iz različitih institucija, parlamenata, akademske zajednice, civilnog društva, privatnog sektora, političkih partija, sindikata i medija.

U okviru Ženske platforme definisani su razvojni ciljevi u različitim oblastima društvenog života, kako bi se pravac razvoja usmerio ka poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života žena i muškaraca u Srbiji u periodu 2014-2020.

Platforma je zvanično predstavljena na konferenciji održanoj 6. marta 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu, u organizaciji Fondacije “Friedrich Ebert” i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Skupu je prisustvovao veliki broj učesnika/ca iz svih sektora i nivoa vlasti. Predstavljanje platforme imalo je za cilj širenje ideja za koje se ona zalaže, kao i svečano potpisivanje od strane učesnika/ca skupa. Potpisivanje Ženske platforme je važan korak aktivnog zalaganja za prava žena u Srbiji.

Kliknite ovde da preuzmete Izveštaj sa konferencije održane na Paliću.

Kliknite ovde da preuzmete Žensku platformu.