Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
08Apr2015

Saopštenje povodom Svetskog dana Roma

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Zaštitnik građana mora da konstatuje da su Romi i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji Rezultati koji su do sada postignuti na unapređenju njihovog položaja nisu otklonili ključne prepreke za njihovu socijalno-ekonomsku integraciju. Bitnije promene u tom pogledu ne može biti bez dosledne primene afirmativnih mera u obrazovanju Roma, zbog čega Zaštitnik građana ove godine posebnu pažnju posvećuje potpunom pravnom uređenju tog pitanja.

Na jučerašnjem okruglom stolu, koji je organizovao Zaštitnik građana, zaključeno je da će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nakon obavljenih konsultacija sa univerzitetima, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, doneti odluku o načinu primene afirmativnih mera prilikom upisa u visokoškolske ustanove za sledeću školsku godinu. Time treba da budu otklonjeni do sada uočeni nedostaci, smanjena mogućnost zloupotreba, precizirane procedure koje treba da omoguće pravilniju i lakšu primenu afirmativnih mera.

Drugi važan problem je etnička distanca prema Romima. Zaštitnik građana naglašava da ni 3 godine nakon raseljavanja beogradskog romskog naselja ''Belvil'', kada je ukazivao na potrebu da se, osim sa Romima, održavaju stalne konsultacije i sa stanovnicima naselja u koje se romske porodice doseljavaju, nadležni organi nisu izvršili upućene preporuke za rešavanja ovog problema.

 

ombudsman.rs