14Apr2015

Ombudsman Saša Janković: "Ljudska prava - stanje nezadovoljavajuće"

Stanje ljudskih prava u prošloj godini nije bilo zadovoljavajuće, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je, na sednici skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, odbacio primedbe poslanika SNS Vladimira Đukanovića da je izveštaj zaštitnika za 2014. godinu "politički pamflet".

Janković je rekao da "pravosuđe još nije stalo na noge", a da "uprava nema atribute dobre uprave". On je predočio ocenu Svetske banke da su obraćanja građana Srbije svojim sudovima manja nego što je to u Evropi - gotovo dvaput ih je manje, da sudije, tužioci, advokati nemaju dovoljno saznanja o novim propisima koji se brzo donose, što, kako je istakao Janković, usložnjava sudske postupke. 

Janković je ukazao da nema dovoljno pristupačnosti sudovima zbog toga što su novčane takse skupe, kao i da zakoni koji se donose često nisu međusobno usaglašeni. Zaštitnik je istakao i da je pozdravio uvođenje sudskih izvršitelja i notara u pravosudni sistem, ali je dodao da je to učinjeno uz propuste koji su mogli biti sagledani na vreme. 

Govoreći o stanju u pritvorima i zatvorima u Srbiji, Janković je kazao da nije došlo do drastičnog poboljšanja i da i dalje postoji problem smeštaja i zdravstvene zaštite, na šta se odnosi i najveći broj pritužbi. U državnoj upravi, prema rečima zaštitnika, nije sprovedena reorganizacija, depolitizacija, racionalizacija, a prema analizi Svetske banke na koju je Janković ukazao, to je prva prepreka Srbije u rastu i razvoju. 

Poslanik SNS Vladimir Đukanović je rekao da je izveštaj ombudsmana kao politički pamflet, bez ikakvih utemeljenja, navodeći da neće glasati za njega. "Ovo je čista zloupotreba institucije zaštitnika građana za svoje političke stavove i ambicije", kazao je Đukanović i pozvao Jankovića da podnese ostavku i da sa predstavljenim izveštajem izađe na izbore.

Podsećajući da su institucije notara i izvršitelja, za koje je Janković rekao da su uvedene uz propuste, uvedene 2011. i 2012. godine, Đukanović je naveo da ne zna da li je zaštitnik građana ocenjivao stanje u pravosuđu tada kada je mreža sudova bila potpuno razorena i kada je Venecijanska komisija dala negativnu ocenu reforme tog sektora. 

Janković je na to odgovorio da je prvi kritikovao tadašnju reformu pravosuđa. On je dodao i da je u izveštaju za 2014. godinu nimalo stidljivo konstatovao da u pravosuđu ima pomaka, ali da može još bolje. 

“U ovom izveštaju političkih ocena nema u smislu ova stranka ovo, ova stranka ono, ova vlada ovo. Ovo je izveštaj za 2014. godinu", rekao je Janković. 

Ceo izveštaj možete pročitati ovde.

 

(Foto za ilustraciju: BETA)

 

Izvor: BETA, TANJUG, B92