Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
14Apr2015

Prva konferencija za štampu Centra tokom predsedavanja Srbije OEBS-om 16. aprila

Centar za istraživanje javnih politika i još četiri organizacije civilnog društva, koje čine  Koordinacionu grupu organizacija civilnog društva za monitoring ispunjavanja OEBS, predstaviće 16. aprila u 13. časova u beogradskom Medija centru svoje aktivnosti tokom predsedavanja Srbije ovom organizacijom. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Forum za etničke odnose i Centar za istraživanje javnih politika formirali su Koordinacionu grupu organizacija civilnog društva za monitoring ispunjavanja OEBS obaveza u oblasti ljudske dimenzije u Srbiji. Ljudska dimenzija odnosi se na šire shvatanje bezbednosti u okviru OEBS, koje uključuje i zaštitu i promociju ljudskih prava i demokratskih normi.
 
Na konferenciji za štampu će biti govora o sledećim pitanjima: Kakve su političke obaveze Srbije kao predsedavajuće države Organizacijom za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) u pogledu poštovanja ljudske dimenzije OEBS?  Koje oblasti je Srbija izabrala za samoevaluaciju i kakva je uloga organizacija civilnog društva u tom procesu? Šta je do sada urađeno i koji su ključni elementi agende za 2015. godinu?
 
Cilj organizacija civilnog društva je da u saradnji sa predsedavajućim i institucijama OEBS rade  na rešavanju problema u okviru ljudske dimenzije OEBS koji su postavljeni kao prioriteti predsedavanja OEBS 2015. godine i da iskoriste predsedavanje Srbije ovom organizacijom zbog doslednog ispunjavanja obaveza u okviru ljudske dimenzije u našoj zemlji. Civilni sektor je identifikovao brojne probleme u okviru ljudske dimenzije u Srbiji koji zahtevaju značajno poboljšanje

Organizacije civilnog društva će takođe učestvovati u procesu samoprocene u ispunjavanju obaveza u okviru ljudske dimenzije koju trenutno priprema predsedavajući OEBS.

Ove organizacije tesno sarađuju sa međunarodnom mrežom organizacija civilnog društva Civic Solidarity Platform koja će u decembru 2015. organizovati paralelnu konferenciju civilnog društva uoči ministarskog sastanka OEBS.

Govore:

Izabela Kisić, Helsinški odbor za ljudska prava

Katarina Golubović, Komitet pravnika za ljudska prava –YUCOM

Svetlana Đurđević-Lukić, Centar za istraživanje javnih politika

Nenad Đurđević, Forum za etničke odnose

Jelena Krstić, Fond za humanitarno pravo