17Apr2015

Marina Tadić za Međunarodnu politiku o uticaju oskudice vode na sukobljavanja u basenu Eufrata i Tigra

O uticaju oskudice vode na pojavu i dinamiku sukoba u basenu Eufrata i Tigra pisala je naša istraživačica Marina Tadić u analizi objavljenoj u novom broju časopisa Međunarodna politika, koji izdaje Institut za međunarodnu politiku i pivredu.

Članak je nastao na osnovu master rada „Oskudica vode kao uzrok sukoba na teritoriji rečnog basena Eufrata i Tigra”, koji je Marina odbranila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u septembru 2014. godine, pod mentorstvom docenta Nemanje Džuverovića i u okviru master studija Međunarodne bezbednosti.

Članak „Oskudica vode i međudržavni sukobi u basenu Eufrata i Tigra: Pola veka sukobljavanja” bavi se sukobljavanjem oko vode u ovom basenu između Turske, Sirije i Iraka, koje traje već više od pola veka. Dosadašnji sukobi u ovom basenu zadržali su se na nivou diplomatskih sukobljavanja, ali su odnosi ovih država daleko od stabilnih, a pitanje vodosnadbevanja konstantno predstavlja povod zaoštrene retorike, samostalno ili zajedno sa drugim nerešenim međudržavnim pitanjima. Ovo pitanje postaje posebno aktuelno u svetlu novih sukoba na Bliskom Istoku i pokušaja trupa Islamske države da uspostave kontrolu nad zalihama vode i hrane.

Problem rastuće oskudice vode i mogućnost razvoja direktnih oružanih sukoba oko zaliha vode jedno je od najaktuelnijih u međunarodnim odnosima, i često se od strane analitičara označava kao jedan od najvećih problema za čovečanstvo u 21. veku.