Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
16Apr2015

OEBS: "Neophodno veće učešće Romkinja i Roma pri odlučivanju o pitanjima važnim za njihov život"

Danas je u održan sastanak na kojem je bilo reči o proceni toka priprema za izradu nove Strategije za unapređivanje položaja Roma. Predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, predsednik Saveta za unapređivanje položaja Roma i sprovođenja Dekade inkluzije Roma, projektni timovi TARI i RAP projekta koji implementira Misija OEBS u Srbiji, Fondacija za otvoreno društvo i Svetska banke u Srbiji su - u svojstvu partnera koji obezbeđuju i podržavaju inkluziju Roma u Srbiji -  dobili su uvid u planove i metodologiju za izradu nove Strategije.

Učesnici sastanka održanog u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, istakli su potrebu većeg učešća Romkinja i Roma pri odlučivanju o pitanjima važnim za njihov život, uz preporuku da na čelu radne grupe za izradu nove Strategije bude predstavnik romske nacionalne manjine. Planiranje mera podrazumeva da se vodi računa o tome da se njima podstaknu uslovi za očuvanje etničkog i kulturnog identiteta zajednice i obezbedi puna ravnopravnost unutar romske zajednice.

U sistemu decentralizovanog sprovođenja Strategije u kojem su aktivnosti i obaveze podeljene između nacionalnih i lokalnih aktera, porodicu treba izdvajiti kao osnovnu ciljnu grupu procesa inkluzije i proaktivnog korisnika strateških mera.

Kroz ovaj dokument nastojaće se da se uspostavi ravnoteža između ekonomskih i finansijskih mogućnosti i potreba rešavanja teških posledica strukturnog siromaštva Roma.

Verzija vesti na engleskom - click here for english version


ljudskaprava.gov.rs