Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
16Apr2015

Centar apeluje na zaštitu žrtava trgovine ljudima

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima apelovao je danas na sve nadležne da više pažnje posvete zaštiti prava žrtava trgovine ljudima u medijima i spreče kršenje propisa na koje se Srbija obavezala.

Reagujući povodom slučaja žrtve trgovine ljudima Anđele S. i tekstova koji su se o njoj pojavili prethodnih dana u pojedinim medijima, taj Centar je ukazao da je država Srbija preuzela određene obaveze zaštite žrtava potpisivanjem međunarodnih konvencija i donošenjem domaćih propisa u skladu sa njima.Centar u saopštenju ukazuje da će se rado odazvati na poziv medija za saradnju i pružiti sve neophodne informacije o žrtvama trgovine ljudima, štiteći najbolji interes žrtava i vodeći računa da ne dođe do ugrožavanja njihovog psihičkog zdravlja, puta ka oporavku i integraciji.

"Objavljivanjem ličnih podataka, fotografije i podataka o poreklu, kao i iskustva koja je preživela, na elektronskim i štampanim izdanjima pojedinih dnevnih novina Anđele S. drastično su prekršena sva njena prava kao žrtve trgovine ljudima i kao ljudskog bića koje, kako se navodi u saopštenju, ima pravo na svoju privatnost, zaštitu, oporavak i integraciju nakon traumatičnog iskustva", ocenjeno je u saopštenju.

Nepoštovanja obaveza koje je država Srbija preuzela potpisivanjem međunarodnih konvencija, neetičko i senzacionalističko izveštavanje o sudbini ljudskog bića koje je preživelo jedno od najtežih krivičnih dela, neprihvatljiv je način izveštavanja u ovakvim slučajevima, smatra Centar. U saopštenju se napominje da je jedno od ključnih prava koje države garantuju žrtvama trgovine ljudima pravo na zaštitu privatnosti i poštovanje njihovog integriteta i ličnosti i podseća na niz konvencija čija je potpisnica i Srbija.

 

Tanjug