Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
17Apr2015

Poseta delegacije OEBS-ovog Visokog komesarijata za nacionalne manjine

Delegacija OEBS-ovog Visokog komesarijata za nacionalne manjine danas boravi u poseti pokrajinskim organima i institucijama za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Na sastanku u Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu sa članovima delegacije razgovarala je zamenica za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović.

Predstavnici Visokog komesarijata u posetu Vojvodini i Srbiji došli su kako bi se upoznali sa primenom i funkcionisanjem zakonskog i institucionalnog okvira zaštite ljudskih prava na svim nivoima. Od poseta i razgovora sa nadležnim pokrajinskim i državnim institucijama očekuje se da će poslužiti kao osnova za osmišljavanje aktivnosti usmerenih ka reviziji postojećeg i uspostavljanju novog, efikasnijeg sistema zaštite manjinskih prava u Kirgiskoj Republici.

Na sastanku je bilo reči o stanju prava pripadnika i pripadnica manjinskih zajednica u Vojvodini i Srbiji, funkcionisanju nacionalnih saveta nacionalnih manjina i postupanju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, naročito u oblastima službene upotrebe jezika i pisma i obrazovanja. 

U delegaciji OEBS-ovog Visokog komesarijata za nacionalne manjine bili su Kristijan Knust, zadužen za projekte, i Andrej Hanžin, savetnik za politička pitanja, u pratnji Nenada Đurđevića, koordinatora Foruma za etničke odnose iz Beograda.

 

Pokrajinski Ombudsman