19Apr2015

Beogradski centar za ljudska prava: Stanje pojedinih ljudskih prava u 2014. pogoršano u odnosu na lane


Analiza potvrđuje da je stanje pojedinih ljudskih prava u Srbiji u 2014. godini pogoršano u odnosu na prethodnu godinu, naročito kada su u pitanju socijalna i ekonomska prava, sloboda izražavanja, položaj nezavisnih tela i reforma pravosuđa. Kada je reč o vladavini prava, unapređenju demokratskih procedura i sudskoj zaštiti ljudskih prava moglo bi se zaključiti da nije bilo većeg napretka u odnosu na prethodne godine. Arbitrarnost u primeni zakona i neujednačenost sudske prakse ozbiljno narušavaju princip pravne sigurnosti koji predstavlja preduslov skladnog funkcionisanja svakog pravnog poretka. Sudska zaštita je u toku 2014. godine bila ugrožena zbog reorganizacije mreže sudova, kao i zbog nemogućnosti i nedostatka volje predstavnika vlasti da blagovremeno postignu dogovor sa advokatima koji su štarjkovali više meseci, tako da pravosudni sistem nije funkcionisao više od pola godine.

Beogradski centar za ljudska prava će godišnji izveštaj predstaviti u toku aprila i maja ove godine tako što će organizovati javne debate o stanju pojedinh prava i položaju ranjivih kategorija stanovništva u Kući ljudskih prava. O terminima održavanja debata bićete naknadno obavešteni.

Elektronsku verziju izveštaja „Ljudska prava u Srbiji 2014″ možete preuzeti na sajtu a Izveštaj u štmpanom izdanju može se preuzeti u kancelariji Beogradskog centra za ljudska prava u ulici Kneza Miloša broj 4.

Prevod Izveštaja podržala je misija OEBS u Beogradu.


crnps.org.rs