Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
15Apr2015

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić: Državne institucije najviše diskriminišu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da broj pritužbi za diskriminaciju iz godine u godinu raste u Srbiji, da se najviše pritužbi odnosi na oblast zapošljavanja, a da najviše diskriminišu državne institucije. "Broj pritužbi iz godine u godinu raste. To znači da smo vidljiviji, da gradjani ne žele da trpe diskriminaciju", rekla je Nevena Petrušić podnoseći godišnji izveštaj Odboru Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. 

Ona je precizirala da je u toku 2014. godine postupano u 885 predmeta, da je podneto šest krivičnih prijava, kao i jedan predlog za pokretanje prekršajnog postupka. 

Navela je i da se veliki deo pritužbi odnosi na diskriminaciju grupa. 

Kako je istakla, najveći broj pritužbi - 224 odnosi se na zapošljavanje, zatim 124 na nacionalnu pripadnost, 97 na zdravstveno stanje, zatim starost, invaliditet, versku orijentaciju, pol, bračni i porodični status. "Gradjani su najviše spremni da govore o diskriminaciji u oblasti zapošljavanja, a ogroman broj pritužbi odnosi se na one koji vrše funkciju organa javne vlasti, na svim nivoima", rekla je Nevena Petrušić i dodala da su podnosioci najvećeg broja pritužbi fizička lica, a 21 odsto su nevladine oprganizacije. 

Romi i žene su najviše izloženi diskriminaciji, najveća socijalna distanca je prema HIV pozitivnim i LGBT osobama, prema kojima ima i najviše negativnih predrasuda, a velika distanca je i prema izbeglicama, azilantima i migrantima. 

Po istraživanju koje je poverenica navela, jedna trećina ispitanih ne zna da je govor mržnje zakonom zabranjen, a 50 odsto anketiranih smatra da su diskriminisane osobe same odgovorne za svoj položaj. 

Ona je ocenila da je deo uzroka diskriminacije neznanje i da je zadatak institucije na čijem je čelu da znanje o diskriminaciji širi od dece do sudija. 

 

BETA