Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
30Apr2015

Ombudsman postoji zbog građana

U centru našeg delovanja je građanin. Nastojimo da pomognemo građanima, da ukažemo organima na propuste, da sprečimo i otklonimo posledice kršenja zakona. Zato je za naš rad karakteristično da se, u velikom broju slučajeva, problemi rešavaju već u toku postupka i bez upućivanja preporuka – izjavila je juče Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka, predstavljajući poslanicima skupštine Vojvodine godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana za 2014. godinu.  

U svom veoma kratkom obraćanju poslanicima, pokrajinska ombudsmanka je istakla da nezadovoljni građani, obraćajući se ombudsmanu, retko kad navode organ koji je svojim postupanjem povredio njihova prava. Građani, po njenom mišljenju, nisu ni dužni da to znaju, jer je na ombudsmanu da proceni u radu kog organa je došlo do propusta i postupanja mimo zakona. Po njenom mišljenju, efikasniji rad zaštitnika građana mogao bi se postići novim zakonskim rešenjem kojim bi se mogućnost podnošenja pritužbe opredeljivala prema mestu prebivališta građana i sedištu organa, odnosno organizacione jedinice organa uprave.

U raspravi koja je usledila nakon uvodnog izlaganja, poslanici su iznosili  posve divergentne ocene o izveštaju. Dok su jedni isticali da je godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana dobar, jasan i detaljan, posebno ističući istraživanja i deo izveštaja koji se odnosi na nacionalne manjine, drugi nisu krili svoje zaprepašćenje i zgranutost, posebno konstatacijama iz uvodnog dela izveštaja, za koji je rečeno da je politizovan i da sadrži paušalne ocene i netačne konstatacije. Po njihovom sudu, pokrajinski ombudsman je izašao izvan okvira svojih nadležnosti i, umesto izveštaja, ponudio je čist politički pamflet. 

Ovogodišnji izveštaj pokrajinskog ombudsmana napisan je na 137. stranica, a uvodni i najčešće spominjan deo u raspravi na svega četiri stranice. U tom, uvodnom delu se nalazi i konstatacija da na odnose u Vojvodini snažno utiču činioci i prilike izvan pokrajine. U slučaju skupštinske rasprave ta je konstatacija, imajući u vidu aktuelnu kampanju protiv republičkog zaštitnika građana, dobila svoju potvrdu. Na to je ukazala i pokrajinska ombudsmanka, kada je u svojoj završnoj reči rezignirano konstatovala da napadi na ombudsmane postaju moda. 

 

Ombudsman APV