Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
23Oct2014

Predsedavanje Srbije OEBS-om i mladi

Pored trenutno najaktuelnijih pitanja u međunarodnim odnosima, kakvi su sukobi u Ukrajini i na Bliskom Istoku, kao i odnosa u region Zapadnog Balkana i budžetskih pitanja, među prioritetima konsekutivnog predsedavanja OEBS-om Švajcarske i Srbije (2014-2015) prepoznata je i pozicija i uloga mladih.

Tokom švajcarskog predsedavanja organizovan je ‘Model OEBS’, u okviru koga su mladi ambasadori iz svih 57 država članica simulirali preogovaranje i usvajanje teksta Akcionog plana za mlade. Tekst koji su oni usvojili biće predstavljen na Ministarskom savetu u Bazelu i poslužiće kao osnova za formulisanje zvaničnog Akcionog plana za mlade, čije usvajanje je planirano za 2015. godinu, tokom predsedavanja Srbije.

U skladu sa prepoznavanjem mladih kao prioriteta predsedavanja, Krovna organizacija mladih sprovodi projekat ‘Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih’. Centar za istraživanje javnih politika aktivno se uključio u različite aktivnosti povodom predstojećeg predsedavanja, pa i u ovaj projekat KOMS-a. Naša istraživačica Marina Tadić učestvovala je na treningu KOMS-a, održanom od 14. do 16. septembra u Sremskim Karlovcima, tokom koga su učesnici, između ostalog, formulisali preporuke za unapređenje bezbednosti mladih u Srbiji. S obzirom da je u toku proces usvajanja nove Nacionalne strategije za mlade, ove preporuke prosleđene su Ministarstvu omladine i sporta. Dodatno, učesnici seminara radili su na pripremi sledeće faze ovog projekta – kreirali su radionice za mlade, koje se održavaju širom Srbije (Beograd, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Loznica, Užice, Bujanovac, Vranje itd) tokom oktobra i novembra, a koje vode učesnici seminara.

CENTAR je tako bio uključen u organizaciju radionica pod nazivom 'OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi' sprovedenih u Beogradu (18.10) i Novom Sadu (28.10), u saradnji sa KOMS i Inicijativom za društvenu odgovornost. Radionice su okupile više od trideset učesnica i učesnika iz ova dva grada. Cilj radionica bio je da se učesnici upoznaju sa osnovnim pojmovima i konceptima važnim za razumevanje značaja OEBS-a i predstojećeg predsedavanja, kao i onim koji su važni za razmatranje i analiziranje bezbednosne pozicije mladih u Srbiji.

Nakon održanih lokalnih radionica, šest odabranih učesnica i učesnika projekta putovali su na studijsku posetu u Beč, od 12. do 14. novembra 2014. Tom prilikom prisustvovali su radu Stalnog saveta OEBS i posetili Stalnu misiju Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama. Takođe, imali su priliku da se susretnu i razmene iskustva sa predstavnicama i predstavnicima austrijskih omladinskih organizacija.