Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
11Jan2015

Film // OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi

Projekat „Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo omladine i sporta i Misija OEBS-a u Srbiji, bio je orijentisan ka stvaranju okruženja u kojem su mladi informisani o učešću Srbije u OEBS-u, mogućnostima za učešće mladih u definisanju ciljeva vezanim za mlade u ovom kontekstu, kao i unapređenje razumevanja bezbednosti mladih u delokrugu rada OEBS-a. Projekat doprinosi podizanju svesti mladih o ovim temama pred dolazeće predsedavanje Srbije OEBS-om koja pretpostavlja znatno veće razumevanje i informisanost o radu ove izuzetno značajne međunarodne organizacije  i konteksta mladih  i bezbednosti, te smanjenje subjektivnih interpretacija o ulozi ove organizacije i konkretnoj participaciji Srbije u njoj.

U svrhu predstavljanja projekta koji podržava bezbednost mladih u Srbiji i njihovu edukaciju u oblasti bezbednosti, snimljen je  i edukativno-informativni film koji je nastao tokom projekta, nakon čega je usledila i panel diskusija na ovu temu. 

Tim povodom je govorila i Aleksandra Knežević, rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta, članica interresorne grupe za predsedavanje Srbije OEBS-om

"Jako je važno da, zapravo, mladi ljudi znaju da je pitanje bezbednosti i pitanje njihovog dnevnog funkcionisanja. Kada to shvate, i kada shvate da mogu da utiču na sve pojave i prilike oko sebe, onda će znati da je ovaj film samo jedan od intrigirajućih momenata koji će ih podstaći na razmišljanje kako da deluju, kako da se aktiviraju, kome da se obrate, na koji način da se sami uključe u pitanje bezbednosti, kako da daju svoje predloge da svoje društvo učine bezbednijim - kako da sami budu deo tog bezbednog okruženja. Nadamo se da će sve ovo što sada radimo biti samo jedan od momenata inspiracije za sve mlade ljude da i sami kažu: "Da, mi i sami želimo bezbedno okruženje - mi želimo da budemo deo svega toga", rekla je Aleksandra Knežević. 

 

KOMS, Krovna organizacija mladih Srbije