Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
08May2015

Evropska mreža mladih zadrugara pokrenuta u Parizu

Zadruge Evropa – evropski region Međunarodnog saveza zadruga nedavno je pokrenuo Evropsku mrežu mladih zadrugara. Pokretanje je održano tokom generalne skupštine organizacije Zadruge Evropa u Parizu.

Organizovana je panel diskusija kako bi se otvorio dijalog sa mladim zadrugarima, koji su svoj prvi sastanak održali prethodnog dana. Alfonso Aliberti, koordinator za politike u Evropskom forumu za mlade, bio je moderator okruglog stola. „Mladi zadrugari imaju motivaciju i alate da ojačaju zadružni pokret“, rekao je Aliberti.

Kijara Berteli, predstavnica mladih u Savezu zadruga, rekla je: „Želimo da primenimo zadružni princip šest, Saradnja među zadrugama. Želimo da omogućimo da se zadruge sastaju i zajedno razvijaju širom Evrope, i za to su mladi zadrugari, rođeni i odrasli u Evropskoj uniji, u najboljem položaju. Imamo snagu i motivaciju da to učinimo“.

Inicijativu su pozdravili i snažno podržali Dirk J Lenhof, predsednik Zadruge Evropa i Žan Lui Bansel, predsednik Coop FR, obojica učesnici u panel diskusiji. Takođe, predsednik Zadruge Evropa pozvao je mlade predstavnike mreže mladih da prisustvuju narednom sastanku odbora Zadruge Evropa.

Izvor: coopseurope.coopTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva