Projekat: Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
08May2015

“Pristupedija – Internet za sve”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u saradnji sa studentima Fakulteta organizacionih nauka, podržao je izradu sajta “Pristupedija – Internet za sve” (www.pristupedija.rs).

Na ovoj veb prezentaciji možete se upoznati sa problemima koje osobe sa invaliditetom imaju prilikom korišćenja interneta i veb prezentacija. Informišite se o tome kako lica sa invaliditetom koriste internet, o asistivnim tehnologijama koje koriste, kao i o novostima u svetu na polju ovih tehnologija. Možete videti primere dobre prakse u našoj državi i inostranstvu i posetiti neke od sajtova koji ispunjavaju standarde veb pristupačnosti.

Na našoj veb stranici takođe možete videti prevode standarda veb pristupačnosti i upoznati se sa vodičem o implementaciji na primeru naše prezentacije.

Veb pristupačnost podrazumeva omogućavanje osobama sa invaliditetom da koriste Internet. Ona podrazumeva uklanjanje prepreka u pristupu veb sadržajima. Razvijanjem sajtova koji ispunjavaju standarde pristupačnosti, ostvaruju se jednaki uslovi za sve korisnike u pristupu informacijama. Dostupni veb sajtovi proširuju mogućnosti za komunikaciju, socijalnu interakciju i učešće u zajednici. Pored osoba zbog kojih je najviše potrebno učiniti Internet pristupačnim, a to su osobe sa vizuelnim, auditivnim, kognitivnim ili neurološkim invaliditetom, kao i osobe sa motoričkim poremećajima, primena ovih principa može koristiti i osobama sa privremenim invaliditetom (npr. slomljenom rukom) ili osobama sa promenama sposobnosti usled starenja.

Veliki broj veb sajtova nije pristupačan, odnosno sadržaj nije dostupan osobama sa invaliditetom i time im je uskraćeno korišćenje najbitnijeg kanala za informisanje. Veb mora biti pristupačan kako bi sva lica imala jednake mogućnosti za dobijanje i pružanje informacija na prvom mestu, a zatim i korišćenja svih ostalih pogodnosti koje Internet nudi.

Konvencijom Ujedinjenih nacija veb pristupačnost je priznata kao osnovno ljudsko pravo. Ako sajt nije pristupačan, deo njegovog sadržaja se gubi prilikom korišćenja asistivnih tehnologija, ako ne i potpuno. Ovime se osobe sa invaliditetom ograničavaju u pristupu informacijama i propuštaju se prilike za njihovo socijalno uključivanje, koje je osnovno pravo svakog čoveka.

Ono što je bitna odlika veb pristupačnosti, a što možda određeni broj ljudi ne zna, jeste da izrada pristupačnih sajtova ne podrazumeva narušavanje vizuelnog identiteta veb stranice, niti ograničava postavljanje bilo kog tipa sadržaja. Pravljenje sajta koji je pristupačan će samo proširiti populaciju koja može pristupiti toj stranici i njenom sadržaju, a to je prednost za sve korisnike, kako za one koji koriste sadržaj stranice, tako i za one koje prezentacija predstavlja.

 

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva