Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
04May2015

Veće uključivanje mladih u društveni život lokalnih zajednica

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u okviru „Programa stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, sastala se danas sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta.
 
Tom prilikom je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila kako je šestomesečno stažiranje omogućilo mladim ljudima iz manjinskih zajednica da kroz rad bolje upoznaju sistem državne uprave, imajući priliku da učestvuju na mnogobrojnim radionicama organizovanim na teme koje su aktuelne. Ona je napomenula da je stažiranje njihovo prvo radno iskustvo i da stažisti treba da nauče da žive sa različitostima, kao i da svako treba da ima svoj stav, ali da ti stavovi ne prouzrokuju mržnju među ljudima.
 
Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta predstavio je sektore Ministarstva omladine i sporta i trenutne aktivnosti kojima se bavi. Mladi treba da budu aktivni u svim sferama društva, da oko sebe okupe što više mladih koji imaju ideje za poboljšanje položaja mladih, napominje Borovčanin, i ističe da je od suštinskog značaja uključiti mlade u donošenje odluka, naročito u manjim sredinama. Preko lokalnih Kancelarija za mlade dosta se realizuje projekata koji se finansiraju iz budžeta RS, dodao je on, a svaki aktivizam mladih i uključivanje u kreiranje društvene zajednice je dobrodošao.
 
Postavljajući pitanja vezana za rad ovog Ministarstva, ali i pitanja koja se tiču njihovih lokalnih zajednica, stažisti su uzeli učešće u dijalogu, gde su dodatno upoznali gospodina Borovčanina sa Programom stažiranja i nekim aktivnostima koje su do sada prošli. Državni sekretar istakao je značaj jednog ovakvog Programa stažiranja naglašavajući da bi ovakvih programa trebalo da bude što više jer je to jedini način za razbijanje predrasuda koje postoje o nacionalnim manjinama i njihovu lakšu socijalnu integraciju, uz želju da će Ministarstvo omladine i sporta razmotriti mogućnost za realizaciju nekog sličnog projekta.
 
 
“Program stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji” sprovodi se uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu.
 
 
Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije