Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
16Apr2013

Izveštaj o efikasnosti lokalnih mehanizama za socijalno uključivanje Romkinja i Roma u R. Srbiji

Predstavljamo vam izveštaj CENTROVOG istraživačkog tima o radu lokalnih mehanizama za socijalno uključivanje Romkinja i Roma u Republici Srbiji. Predmet analize bili su programi, odnosno mehanizami za socijalno uključivanje Romkinja i Roma u Srbiji, čiji su nosioci Nacionalna služba za zapošljavanje, centri za socijalni rad, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i lokalne samouprave.

CENTROV tim, koji su činili Branka Anđelković, glavna autorka studije, Marko Obradović i Jelena Radoman, je sproveo terensko istraživanje krajem 2012. godine u 11 izabranih opština i gradova o radu ovih mehanizama u praksi. Na osnovu rezultata te procene formulisane su preporuke koje se odnose na donosioce odluka u resornim ministarstvima i lokalne samouprave.

Studija je nastala na osnovu inicijative Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije. Polovinom marta ove godine u organizaciji Tima predstavljani su i nalazi studije ministarstvima i vladinim telima čiji su programi bili analizirani. Skupu sa tako prisustvovali predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Ministarstvo zdravlja.

Prisutni su zaključili da je od 2005. godine uspostavljen niz programa za socijalno uključivanje Romkinja i Roma koji su doprineli njihovom boljem društvenom položaju u Srbiji. Dok su u oblasti zdravstvene zaštite i obrazovanja postignuti solidni rezultati, programi centara za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i opštinski programi Koordinatora za romska pitanja su delimično odgovoroli na duboko ukorenjene socijalno-ekonomske probleme poput nezaposlenosti i/ili siromaštva.

Izveštaj možete preuzeti ovde.