14May2015

Vučić i NVO: Dijalog preduslov demokratski uređenog društva

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima nevladinog sektora, saslušao njihove predloge i istakao da je dijalog preduslov demokratski uređenog društva, te da je neophodno nastaviti saradnju vlade i nevladinog sektora.

Premijer je razgovarao sa članovima Evropskog pokreta u Srbiji, Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Centra za evroatlantske studije, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Beogradske otvorene škole i Beogradskog centra za bezbednosnu politikum, a na njegovu inicijativu za kraj juna je dogovoren naredni sastanak.

Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju s medijima, tema ovog susreta bile su evropske integracije i učešće predstavnika civilnog društva u procesu evrointegracija, kao i situacija u regionu i geopolitički položaj Srbije. 

Premijer Vučić je, kako se navodi, istakao da je vlada spremna na otvorene razgovore, predloge i kritike predstavnika civilnog društva. On je naglasio da vlada želi da pomogne nevladinom sektoru da unapredi saradnju sa predstavnicima državnih institucija.

Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, pozdravila je inicijativu vlade da sarađuje sa civilnim društvom i naglasila značaj kontinuirane saradnje kako bi Srbija bila moderna evropska država. U skladu s tim, Liht je predložila organizovanje javnih debata na sve društveno važne teme.

Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić istakla je da je neophodno razgovarati o bezbednosnoj situaciji u Srbiji i manjkavostima u radu institucija i naglasila da bi što skorije otvaranje poglavlja Srbiji bilo prava nagrada za sve proevropski orijentisane građane Srbije.

Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, izjavila je da je uloga predstavnika civilnog društva u procesu evrointegracija veoma važna, s obzirom na to da putem javne diplomatije mogu da lobiraju za što skorije otvaranje poglavlja. „Hoćemo da budemo kvalitetna članica Evropske unije. To je prilagođavanje celog društva uređenom sistemu“, dodala je Bobić.

Direktorka Beogradske otvorene škole Vesna Đukić istakla je neophodnost edukacije pojedinaca u državnim institucijama i javnoj upravi i lokalnoj samoupravi kako bi u pregovaračkim timovima bili stručni ljudi. Ona je naglasila da je potrebno obezbediti transparentnost pregovora da bi građani Srbije bolje razumeli EU integracije. 

Predrag Petrović, predstavnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ukazao je na značaj reforme sektora bezbednosti i dodao da sa tom praksom treba nastaviti. 


Foto Tanjug, S. Radovanović
 

Tanjug