16May2015

Nivo homofobije i transfobije u Srbiji izuzetno visok

Pokrajinski zaštitnik građana saopštio je danas da je nivo homofobije i transfobije u Srbiji izuzetno visok, a da sva istraživanja potvrđuju da skoro dve trećine građana smatra da je homoseksualnost bolest, a da više od polovine smatra da je to velika opasnost za društvo.

Pokrajinski ombudsman ovo je saopštio povodom 17. maja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije koji je ustanovljen pošto je tog dana 1992. godine homoseksualnost kao bolest uklonjena iz Međunarodne klasifikacije bolesti i Svetske zdravstvene organizacije. 

Pomenuta istraživanja, kako se navodi u saopštenju, pokazuju i da se oko 60 odsto građana ne slaže sa tim da su homoseksualci grupa koja trpi kršenje osnovnih ljudskih prava, uključujući pravo na život, fizički i psiho-socijalni integritet, na pravnu zaštitu, slobodu okupljanja, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. 

"Uprkos tome što istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je LGBT populacija jedna od najugroženijih i najdiskriminisanijih društvenih grupa, njeni pripadnici/pripadnice nedovoljno koriste mogućnost zaštite posredstvom nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava", kaže se u saopštenju. 

Navodeći pojedine slučajeve iz prakse sa tertorije Vojvodine Pokrajinski ombudsman je naveo da je tokom istrage u jednom slučaju ustanovio da matičar nije postupao po zakonu kada je odbio da izda uverenje o slobodnom bračnom stanju zbog toga što je građanin kao razlog naveo da mu je ovakvo uverenje bilo potrebno za sklapanje istopolne zajednice u inostranstvu. 

"Istraživanje u lokalnim samoupravama podstaknuto pritužbom LGBT osobe pokazalo je da je praksa u matičarskim službama na teritoriji AP Vojvodine različita, iako je izdavanje uverenja na propisanom obrascu zakonski uređeno, zbog čega je upućena preporuka o potrebi doslednog poštovanja zakonskih odredbi", kaže se u saopštenju.. 

U drugom primeru, kako stoji u saopštenju, diskriminisana je transrodna osoba koja je prolazila kroz proces prilagođavanja pola jer visokoškolska ustanova na kojoj je ova osoba studirala nije želela da promeni ime na diplomi uz obrazloženje da takva obaveza nije propisana Zakonom o visokom obrazovanju i preporučila joj da, prilikom konkurisanja za posao, uz diplomu priloži i izvod iz matične knjige rođenih u kom je izvršena promena imena. 

Pošto zakon ne zabranjuje promenu imena na diplomi, uskraćivanje ovakve mogućnosti dovodi do diskriminacije pa je, kako se ističe u saopštenju, visokoškolskoj ustanovi preporučeno da udovolji zahtevu transrodne osobe, imajući na umu i preporuku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti nadležnim organima uprave i visokoškolskim ustanovama da transrodnim osobama, kod kojih proces promene pola može da traje relativno dugo, treba da omoguće promenu imena u svim dokumentima u kojima se ono pojavljuje. 

"Ovi primeri ukazuju na to da LGBT populacija ne uživa u potpunosti svoja ljudska prava, iako je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta zabranjena zakonom", kaže se na kraju saopštenja i dodaje da se u društvu koje teško prihvata različitosti, postupanje prema LGBT osobama se neretko odražava i na postupanje institucija, te da u takvim slučajevima diskriminacija preti da postane sistemska.


Ombudsman APV